Trwa ładowanie strony...

Powrót Blog ekspercki

Aleksander Faleńczyk
Menadżer ds. Kontraktów

09 marzec 2015

CMMS w ramach systemu ERP

Powrót Blog ekspercki

Aleksander Faleńczyk
Menadżer ds. Kontraktów

09 marzec 2015

CMMS w ramach systemu ERP

Funkcje CMMS realizowane są w systemie Impuls EVO poprzez integrację funkcjonalności Środki Trwałe oraz aplikacji plan9000 z systemami GIS, opomiarowania, dyspozytorskimi czy bilingowymi. Zapewnia to bardzo dokładne zaplanowanie kompleksowej obsługi sieci dystrybucji energii oraz innych mediów – od jej budowy, poprzez eksploatację, zmiany wartości a kończąc na likwidacji środka trwałego. Dostęp do różnego rodzaju raportów pozwala uzyskać kompleksową informację na temat potrzeb inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Zastosowane rozwiązania umożliwiają również wyliczenie wartości rzeczywistej danego środka trwałego, z uwzględnieniem tak specyficznych czynników jak np. podatek gruntowy określany niezależnie przez poszczególne gminy.

Impuls EVO wyposażony jest m.in. w narzędzia do pełnej paszportyzacji obiektów elektroenergetycznych, zarządzania personelem i transportem, a także automatycznej alokacji kosztów. System ułatwia planowanie i nadzór nad realizacją wszelkich działań związanych z inwestycjami, remontami oraz usuwaniem powstałych awarii. Umożliwia przeprowadzenie pełnej konsolidacji oraz elektroniczną wymianę danych pomiędzy centralą i oddziałami.

W przypadku Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. priorytetowym zadaniem postawionym przed systemem informatycznym było utrzymanie sprawności sieci ciepłowniczej, co sprowadza się przede wszystkim przy pracach konserwacyjnych, usuwaniu awarii i szkód oraz remontów. W tym zakresie służby LPEC wspomaga plan9000, będący częścią systemu Impuls EVO. Aplikacja wykorzystywana jest między innymi do przypisywania wszelkich kosztów do konkretnych obiektów sieci. Z punktu widzenia użytkowników w tym samym 'miejscu' można zarówno zrealizować pobranie materiałowe, rozliczyć godziny pracy pracowników, jak również 'rozpisać' faktury usługodawców zewnętrznych. Integracja zaś zapewnia, że dane źródłowe będą wprowadzane tylko raz a wykorzystywane poprzez wszystkie systemy. Przykładowo, zarejestrowany w plan9000 udział pracownika w wykonywaniu zadania przechodzi jako karta pracy do modułu Kadrowo-Płacowego (stanowiąc podstawę ewidencji czasu pracy, a w konsekwencji wyliczenia płac) oraz jako element rozliczania kosztów do modułu Finansowo-Księgowego. Z kolei moduł Gospodarki Materiałowej jest dla systemu remontowego źródłem danych o stanach magazynowych przy generowaniu dokumentów zapotrzebowania/rezerwowania materiałów, by ostatecznie poprzez wycenę dokumentu dać informację o kosztach pobranego materiału na zadanie.

W przypadku modernizacji i inwestycji, plan9000 wspomaga całość procesu ich planowania i realizacji – od zgłaszania propozycji prac inwestycyjnych na kolejny rok (tzw. typowanie), przez kolejne fazy zatwierdzania planu inwestycji, modernizacji i remontów (plan IMR), aż po jego realizację. Integracja systemów daje możliwość, w przypadku modernizowania istniejących lub powstawania nowych środków trwałych, zakończenia tego procesu wyceną wartości inwestycji i wystawieniem odpowiednich dokumentów księgowych (tzw. OT) poprzez zebrane m.in. kosztów poniesionych w procesie zakupu, wytworzenia i montażu określonego środka trwałego. Wspomniane mechanizmy wymiany danych powodują, że wartość inwestycji jest w pełni uzgodniona pomiędzy plan9000 i pozostałymi modułami systemu Impuls.

Komunikat cookies

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.