32 349 35 00
kontakt-erp@bpsc.com.pl
Tytuł odtwarzanego filmu
Impuls 5 w FobDecor
Impuls 5 w Poland Tokai Okaya Manufacturing
Impuls 5 w OSM w Piątnicy
Impuls 5 w firmie Ekoplon SA
Impuls EVO w firmie Wiśniowski
Impuls EVO w ZPM Biegun
Impuls EVO w Zakładzie Fotowoltaiki Selfa GE SA
Impuls EVO w Selfa GE SA

Specjalizacja w produkcji

ERP Impuls EVO to system zarówno dla produkcji dyskretnej, jak i procesowej. Wspiera planowanie i harmonogramowanie. Zawiera pełną funkcjonalność ERP/MRPII, umożliwia integrację danych z maszyn (MES), współpracuje z systemami PDM, PLM, CAD/CAM. Zapewnia czytelną prezentację danych dotyczących produkcji oraz spójne środowisko analityczne w tym obszarze.

ERP Impuls EVO dzięki połączeniu łańcucha logistycznego z procesami produkcyjnymi oraz przepływami finansowymi i kadrowymi jest doskonałą podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej. Wpływa na poprawę poziomu obsługi klienta oraz usprawnia składanie i realizację zamówień, przy jednoczesnej optymalizacji produkcji.

 • Planowanie produkcji w różnych horyzontach czasowych
 • Odzwierciedlenie wielopoziomowej struktury wyrobu
 • Kalkulacje TKW dla różnych konfiguracji wyrobu w oparciu o technologię i różne algorytmy wyliczeń
 • Zarządzanie całym procesem produkcyjnym w czasie rzeczywistym
 • Rejestracja wykonania zleceń w oparciu o karty pracy, ekrany dotykowe i system MES

ERP Impuls EVO kompleksowo wspomaga procesy planowania i zarządzania produkcją procesową, obsługę zamówień, harmonogramowanie zasobów, kalkulację cen wyrobów gotowych oraz raportowanie. Współpracuje z systemami wagowymi, urządzeniami automatycznej identyfikacji i systemami sieci radiowych.

 • Odwzorowanie przepływu materiałowego w pełnej strukturze wydziałów i magazynów produkcyjnych
 • Dowolna ilość alternatywnych receptur dla każdego wyrobu, drzewiasta struktura receptur
 • Rejestracja i precyzyjna analiza ścieżki produktu (traceability)
 • Narzędzia planistyczne pozwalające tworzyć zadania dla stanowisk w ciągu produkcyjnym
 • Wspomaganie realizacji wymagań systemu jakości HACCP
 • Szacowanie kosztu wytworzenia, reagowanie na zmiany cen surowców lub technologii wytwarzania

MES BPSC to kompleksowe monitorowanie procesów produkcyjnych m.in. w obszarach realizacji produkcji, wydajności maszyn, jakości produkcji oraz zarządzania pracownikami. To dostęp zarówno do danych bieżących, jak i historycznych.

 • Monitorowanie procesu wytwarzania we wszystkich fazach produkcji
 • Gromadzenie i przechowywanie pełnej informacji dotyczącej procesu produkcji
 • Oddziaływania na przebieg procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym
 • Rejestracja kompletnej historii wyrobów
 • Mniej reklamacji
 • Wzrost efektywności przy utrzymaniu jakości
 • Ograniczenie godzin nadliczbowych

…to tylko wybrane korzyści z optymalizacji procesu doboru pracowników do stanowisk, gniazd czy linii produkcyjnych.

Planowanie produkcji na bazie korelacji informacji o dostępności pracowników z poziomem ich umiejętności to maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Z kolei planowanie rozwoju pracowników w sposób dla nich motywujący, a jednocześnie dopasowany do potrzeb firmy to bezpieczeństwo organizacji.

O systemie

ERP Impuls EVO
Numer 1 wśród systemów dla produkcji
ERP Impuls EVO to redukcja czasu produkcji i dostaw oraz szybkie reagowanie na potrzeby rynku. To rejestracja produkcji w toku, dokładne rozliczanie kosztów wyrobu gotowego oraz optymalizacja zarządzania pracownikami. To wreszcie kompleksowe wsparcie planowania i harmonogramowania.
ERP na miarę potrzeb
Kołdra nigdy nie będzie za krótka
Dzisiaj potrzebujesz optymalizacji...
...jutro integracji danych z maszyn produkcyjnych w ramach MES lub połączenia z CAD/CAM? Impuls EVO to gwarancja, że płacisz tylko za potrzebne Ci funkcje, ale jednocześnie nie ograniczasz swojego wzrostu. Nasi Klienci to firmy, w których z systemu korzysta kilkuset użytkowników, ale i takie gdzie jest ich kilku.
Elastycznie i kompleksowo
Ponad 400 wdrożeń w firmach produkcyjnych
Wsród klientów przedsiębiorstwa z kilkunastu różnych sektorów -  branża metalowa, spożywcza, meblarstwo, chemia, motoryzacja i wiele innych. Produkcja dyskretna, procesowa, różne typy, modele, charakterystyki, obsługa MTS, MTO, ETO, ATO.
Doświadczenie
Sprawdzona metodyka wdrożeniowa
Ponad 700 zrealizowanych wdrożeń. Doświadczony zespół konsultantów. Wskaźnik retencji na poziomie 99% procent. Impuls EVO to nie tylko system ERP ale także profesjonalna usługa wdrożeniowa i doradcza.
Finansowanie ERP
Dogodne warunki płatności, koszty projektu rozłożone w czasie
Do wyboru kilka form finansowania inwestycji oraz modeli korzystania z oprogramowania. Wynajem operacyjny, dotacje, pożyczka, leasing... Od lat wspieramy Klientów w pozyskiwaniu dotacji, współpracujemy z instytucjami finansowymi tworząc dedykowane rozwiązania.

Funkcjonalność

Finanse
Finanse Księgowość Koszty

Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Pełna kontrola kosztów działalności
Zaawansowane mechanizmy automatów księgowych
Współpraca z dowolną liczbą systemów bankowych
Precyzyjne wyliczenie rzeczywistego kosztu produktu i rozliczenie każdego etapu produkcji
Sprawozdawczość konsolidacyjna

Grupy Kapitałowe

Dokładniejsza kontrola i możliwość zarządzania stanem wyposażenia pracownika.
Automatyzacja procesu przydzielania odzieży roboczej i środków ochrony pracownikom. Ułatwienie zamawiania odzieży roboczej dla pracowników
Definiowanie tabel przydziałów odzieży i grup stanowisk pracy zgodnie z normami zakładowymi.
Generowanie dokumentów RW dla utworzonych przydziałów.
Generowanie zamówień dla utworzonych przydziałów.
Podgląd stanu wyposażenia w kartotece pracowników.

Środki Trwałe

Bilansowa i podatkowa amortyzacja środka trwałego
Dowolność w wyborze metody naliczania amortyzacji
Możliwość zbudowania struktury środka trwałego oraz jego częściowe umorzenie
Prognozowanie wartości i tworzenie planów amortyzacji
Obsługa środków trwałych w standardach polskich i międzynarodowych (MSR)

Budżetowanie

Analiza rentowności przez zestawienie planowanej wartości sprzedaży z kosztami działalności
Racjonalizacja zaangażowania kapitału poprzez planowanie kosztów i bieżącą kontrolę kosztów działalności
Kontrola odchyleń od budżetu i podejmowanie działań korygujących
Możliwość tworzenia wersji planu operacyjnego

Elektroniczna Akceptacja Faktur

Dostęp on-line do elektronicznego obrazu wszystkich dokumentów kosztowych
Usprawnienie procesu merytorycznej akceptacji faktur
Natychmiastowa informacja o stanie zobowiązań, w tym wartości podatku VAT
Redukcja liczby dokumentów zaginionych i nierozliczonych
Automatyzacja procesu księgowania

Business Intelligence

Bussiness Intelligence (Controlling)

Aplikacja oparta o technologię hurtowni danych, wielowymiarowych baz OLAP oraz sztucznej inteligencji
Diagnoza poziomu ryzyka prowadzonej działalności
Przekształcenie danych z wybranej sfery działalności w użyteczną informację wspierającą proces decyzyjny
Integracja powiązanych ze sobą danych pochodzących z różnych źródeł
Możliwość przeglądania i analizy danych w dowolnym układzie i poziomie szczegółowości
Automatyczny monitoring danych i wczesne ostrzeganie o negatywnych tendencjach

Bussiness Intelligence (Konsolidacja)

Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Automatyzacja procesu pozyskiwania danych
Mechanizmy kontroli wewnętrznej spójności sprawozdań finansowych jednostek
Obsługa wielu typów transakcji wewnątrzgrupowych
Wsparcie procesu nadzoru korporacyjnego
Zestaw dedykowanych raportów na potrzeby konsolidacji
Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników, w tym również spółek zagranicznych
Wersje językowe formularzy do wprowadzania danych

eDokumenty

Automatyczne generowanie e-faktury w formacie PDF
Możliwość wysyłania e-faktury jako załącznik e-mail
Korekta e-faktur
Grupowa generacja i wysyłka e-faktur
Generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o szablony
Elektroniczna Akceptacja Umów
Usystematyzowanie procesu opracowywania umów
Zarządzanie wersjami i wariantami umów
Ułatwienie generowania dokumentów umów wypełnionych danymi

Produkcja
Zarządzanie Produkcją (MRP)

Definicja procesu technologicznego i struktury wyrobów.
Kalkulacje planowanego kosztu wytworzenia.
Planowanie (MPS) i harmonogramowanie produkcji.
Rejestrowanie zdarzeń produkcyjnych.
Rozliczanie produkcji.

Zarządzanie Produkcją Procesową

Odwzorowanie przepływu materiałowego w pełnej strukturze wydziałów i magazynów produkcyjnych
Dowolna ilość alternatywnych receptur dla każdego wyrobu, drzewiasta struktura receptur
Rejestracja i precyzyjna analiza ścieżki produktu (traceability)
Narzędzia planistyczne pozwalające tworzyć zadania dla stanowisk w ciągu produkcyjnym
Szacowanie kosztu wytworzenia, reagowanie na zmiany cen surowców lub technologii wytwarzania
Wspomaganie realizacji wymagań systemu jakości HACCP

MES

Rejestracja strat, braków, odpadów dla operacji.
Planowanie produkcji (MPS).
Planowanie zapotrzebowań materiałowych.
Planowanie i realizacja zleceń.
Harmonogram produkcji.
Śledzenie i kontrola serii .
Zarządzanie zadaniami produkcyjnymi.
Rejestracja kart pracy.
Etykietowanie jednostek magazynowych [MOM/MWS]
Terminalowe (radiowe) tworzenie i realizacja dokumentów magazynowych [MOM/MWS].
Aktualizacja i podgląd stanów magazynowych [GM].
Rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji [FKK].
Zbieranie informacji bezpośrednio z maszyn: zmiana statusu (praca, awaria, przezbrojenie, postój planowany), wykonane egzemplarze, parametry ustawienia
Dedykowane dla użytkownika panele wizualizujące na bieżąco uzyskane dane za pomocą różnego rodzaju wykresów, tabelek, raportów
Wskaźniki OEE historycznie i na bieżąco – analiza przyczyn.

Kontrola Jakości – Laboratorium

Budowa technologii badawczych
Konfiguracja modułu
Zarządzanie badaniami

Gospodarka Narzędziowa

Kartoteka osób „”dostępnych”” w narzędziowni
Kartoteka znaczków narzędziowych
Możliwość przypisania znaczków do osób
Statusy narzędzi powiązane z miejscami składowania Gospodarki Materiałowej
Wypożyczalnia narzędzi obsługa wypożyczeń i zwrotów narzędzi pracownikom
Możliwość przekazywania narzędzi między magazynami narzędziowni
Ewidencja ilości użycia narzędzia
Możliwość likwidacji narzędzia
Historia użycia narzędzia
Historia wypożyczeń narzędzi

Gospodarka Remontowa

Ewidencja i opis techniczny urządzeń
Opracowywanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania
Planowanie czynności obsługowych (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania)
Planowanie czynności modernizacyjnych i inwestycyjnych
Zarządzanie zleceniami wykonania czynności
Rozliczanie wykonywanych prac (robocizna, materiały, usługi zlecane podwykonawcom)
Nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania)
Diagnostykę działania urządzeń
Zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
Współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi
Wspomaganie procedur jakościowych ISO, TPM i TQM

Logistyka
Gospodarka Materiałowa

Kompleksowa obsługa magazynów rzeczywistych i wirtualnych
Wsparcie składowania i kompletacji zamówień zakupu i sprzedaży
Usprawnienie procesów logistycznych i optymalizacja kosztów magazynowania
Wsparcie procesów decyzyjnych związanych z przechowywaniem, przemieszczaniem czy znakowaniem towarów
Automatyczne generowanie dokumentów magazynowych

Transport

Kompleksowe zarządzanie i ewidencja środków transportu wraz z wyposażeniem
Dostęp do bieżącej informacji o wykorzystaniu środków transportu
Automatyczne tworzenie tras przewozów
Stały nadzór nad terminami przeglądów i okresami ubezpieczeń
Możliwość rejestracji kart drogowych i generowania listów przewozowych

Elektroniczna Akceptacja Zakupów

Rejestracja zapotrzebowań zakupu
Proces akceptacji zapotrzebowań z uwzględnieniem kontraktów, budżetów i inwestycji
Generacja zamówień zakupu
Rozliczanie faktur wynikających z zamówień
Opisywanie poniesionych kosztów na dowolnym etapie procesu

B2B Zakup

Składanie Zamówień Klientów poprzez przeglądarkę internetową
Możliwość wprowadzania i edycji kontrahentów
Podgląd stanu rozrachunków danego kontrahenta

Zarządzanie magazynem (WMS)

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni składowania
Czasowo – przestrzenna organizacja procesów magazynowych
Obniżenie rzeczywistych kosztów operacji magazynowych
Efektywne zarządzanie strukturą logiczną magazynów
Możliwość budowania indywidualnych algorytmów realizacji operacji magazynowych
Koordynacja i płynna realizacja wielu operacji magazynowych jednocześnie

Mobilna Obsługa Magazynu

Zarządzanie terminalami i operatorami
Drukowanie etykiet asortymentowych
Skanerowa obsługa dokumentów magazynowych
Skanerowa inwentaryzacja na podstawie arkusza GM

Personel
Kadry i Płace

Definiowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Dostęp do informacji o pracownikach w dowolnym stopniu szczegółowości
Harmonogramowanie i ewidencjonowanie czasu pracy
Kompleksowa obsługa rozliczeń wynagrodzeń
Generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o szablony
Automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Portal Pracowniczy

Stan urlopów
Paski
Przebieg zatrudnienia
Kartoteka zarobkowa
Kasa zapomogowa – pożyczkowa
Wykaz absencji
Ewidencja czasu pracy / RCP
Grupowe rozliczenie czasu pracy
Wykaz badań okresowych
Wykaz świadczeń socjalnych
Benefity pracownika
Wyciąg z Harmonogramów pracy
Wykaz kwalifikacji osób
Rozszerzone dane raportowe

Odzież robocza i Wyposażenie Pracownika

Optymalizacja planowania, realizacji i kontroli przydziałów i wydań odzieży roboczej, ochronnej i środków higieny
Optymalizacja kosztów wydań wyposażenia pracowników
Dostęp do informacji o okresach używalności środków ochrony
Kontrola kosztów zakupu i użytkowania elementów wyposażenia pracownika
Automatyczne tworzenie przydziałów środków z uwzględnieniem np. należnych pracownikowi rozmiarów odzieży roboczej

Harmonogramy Pracy

Ujednolicenie mechanizmów tworzenia harmonogramów pracy.
Elektroniczna wersja harmonogramu, dostępna dla osób bez dostępu do Impulsa.
Zarządzanie zmianami, zespołami/brygadami.
Analiza dostępności pracowników.
Rejestracja i zatwierdzanie harmonogramów dla wydziałów.
Obsługa oddelegowywania pracowników.
Panel pracownika – lista zadań, wydziałów.
Rejestracja czasu pracy.

Elektroniczna Akcetacja Urlopów eDeklaracje

Globalny mechanizm umożliwiający obsługę różnych typów e-Deklaracji.
Możliwość generacji dokumentów xml w formacie zgodnym ze schematami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów
Możliwość wysyłki podpisanych dokumentów do WebService Systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów oraz pobierania potwierdzeń odbioru (UPO).
Możliwość eksportu niepodpisanych dokumentów.
Wizualizacja e-Delaracji w interaktywnych plikach PDF udostępnianych przez MF

Zarządzanie Obiegiem Informacji

Co możesz zyskać wdrażając Impuls EVO?

10%
Zmniejszenie stanów magazynowych
 • Pętla MRP
 • Parametryzacja na poziomie indeksu i dostawcy
 • Bilansowanie wszystkich zmiennych magazynowych, produkcyjnych oraz sprzedażowych
 • Parezentacja just in time
 • Zwiększenie jakości stanów magazynowych
 • Podpowiedzi rotacji zapasów
 • Kontrola jakości wykorzystanych indeksów
15-30%
Wzrost wydajności
 • Większa efektywność pracowników produkcyjnych
 • lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych
 • zmniejszenie czasu przezbrajania
5-10%
Obniżenie kosztów produkcji
 • Zmniejszenie ilości nadgodzin - koszty osobowe
 • Większe wykorzystanie mocy produkcyjnych poprzez wykorzystanie harmonogramu produkcji
 • Alokacja zasobów
 • Optymalizacja
12%
Zwiększenie rentowności produktu
 • Dokładna symulacja kosztów produkcji
 • Koszty bezpośrednie (wariantowość)
 • Koszty pośrednie (rozdzielniki)
 • Brak błędów w ofertach sprzedaży
 • TKW (techniczny koszt wytworzenia)
 • Planowanie strategiczne
Sprawdź, które z tych korzyści pojawią się w Twojej firmie
32 349 35 00

Filmy

Impuls 5 w FobDecor
Impuls 5 w Poland Tokai Okaya Manufacturing
Impuls 5 w OSM w Piątnicy
Impuls 5 w firmie Ekoplon SA
Impuls EVO w firmie Wiśniowski
Impuls EVO w ZPM Biegun
Impuls EVO w Zakładzie Fotowoltaiki Selfa GE SA
Impuls EVO w Selfa GE SA

Oni już wiedzą jakie korzyści daje Impuls EVO

Bezpieczna inwestycja

30 lat
na rynku
700
klientów
1500
projektów wdrożeń w różnych branżach
99%
wskaźnik retencji
400
wdrożeń w firmach produkcyjnych

Zainteresował Cię system Impuls EVO? Zaproś nas na prezentację!

* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od BPSC
Preferowana metoda kontaktu E-mail Telefon
Roździeńskiego 188H, Katowice
32 349 35 00
kontakt-erp@bpsc.com.pl