Trwa ładowanie strony...

mHR EVO

Zakładka 1

mHR EVO to nowoczesne narzędzie kompleksowo wspierające Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Realizowane w mHR EVO procesy HR obejmują swym zakresem wszystkie etapy cyklu życia pracownika w organizacji. Struktura poszczególnych podprocesów podlega konfiguracji. Można ją zmieniać tak szybko jak zmieniają się nasi pracownicy i otoczenie organizacji. mHR EVO pozwala podnieść jakość procesów decyzyjnych, ograniczyć ryzyko popełniania błędów, przekształcić kapitał ludzki pracowników w kapitał organizacji. Pokazuje m.in. związek wkładu personelu z efektami osiąganymi przez organizację – jej produktywnością i dochodowością.

Więcej informacji o systemie na dedykowanej stronie

Zakładka 1

Nad rozwojem metod i narzędzi wspierających zarządzanie personelem pracują w BPSC doświadczeni praktycy HR, psycholodzy i informatycy odrębnego centrum kompetencyjnego. Naszym klientom oferujemy rozwiązanie informatyczne wypełnione fachową wiedzą (uniwersalny model kompetencyjny, gotowe słowniki itp.) jak i konsulting w zakresie procesów HR. Wdrożenie systemu mHR EVO u klienta może być wsparte usługami doradczymi, szkoleniami, warsztatami dla kadry kierowniczej i pracowników. Usługi doradztwa personalnego świadczone przez naszych konsultantów potwierdzone są certyfikatem nr 6318 wydanym w kwietniu 2010 (KRAZ).

Zakładka 1

mHR EVO zajmuje się pracownikiem na wszystkich etapach jego cyklu życia w organizacji. W systemie planujemy zasoby ludzkie, rekrutujemy, adaptujemy, oceniamy pracownika i efekty jego pracy oraz dostosowujemy działania rozwojowe do wyników ocen i wymagań organizacji. mHR EVO wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania zadań i jest najważniejszy w procesie osiągania celów organizacji. Struktura mHR EVO pozwala wprowadzać wyodrębnione moduły funkcjonalne odpowiadające aktualnym potrzebom firmy i rozszerzać ich zakres w miarę zmieniających się wymagań. System wspomaga procesy zmian w organizacji oraz realizację strategii jej rozwoju.

Zakładka 1

 • kompleksowa wiedza o pracowniku
 • spójna komunikacja wewnętrzna
 • obiektywizacja procesów HR
 • wsparcie realizacji strategii organizacji
 • wzrost efektywności
 • nieograniczone możliwości raportowania
 • wielojęzyczność (EN, RU, TR, CZ)
 • dostęp do danych on-line

Zakładka 1

Praca z systemem mHR EVO możliwa jest o każdej porze dnia z dowolnego miejsca na świecie w jednym z wielu języków (PL, EN, RU, TR, CZ). W zależności od przydzielonych ról i uprawnień: zarząd, służby HR, kadra menedżerska, wreszcie wszyscy pracownicy stają się aktywnymi uczestnikami procesu zarządzania kapitałem ludzkim, kształtując w ten sposób aktywnie jego wartość.

Zakładka 1

Oferujemy również możliwość korzystania z systemu mHR EVO na zasadzie wynajmu w modelu SaaS (Software as a Services). Praca z systemem mHR EVO odbywa się on-line w ramach stałej opłaty abonamentowej, a aplikacja zainstalowana jest w centrum danych należącym do firmy świadczącej usługi wynajmu. System spełnia wymagania GIODO w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz wyposażony jest w rozbudowane narzędzia administracyjne i zarządzania uprawnieniami.

Powrót Lorem Ipsum

Funkcjonalność systemu

Zakładka 1

Funkcjonalność systemu mHR EVO wspiera zarządzanie strukturą organizacyjną komórek i stanowisk oraz planowanie zasobów ludzkich w czasie. Umożliwia planowanie ilościowe oraz jakościowe.

Informacje dostępne w systemie mHR EVO ułatwiają kadrze zarządzającej oraz pracownikom działów HR podejmowanie decyzji zarówno o przemieszczaniach wewnętrznych pracowników, jak i prowadzeniu rekrutacji zewnętrznych. 

 • Struktura organizacyjna - uporządkowanie informacji o stanowiskach i jednostkach organizacyjnych oraz planowanie struktury zasobów ludzkich w czasie
 • Etatyzacja - wsparcie podejmowania decyzji o zmianach kadrowych w oparciu o bilans zasobów, wskazujący nadwyżki/ niedobory zatrudnienia
 • Opisy komórek i stanowisk - tworzenie wieloaspektowych opisów stanowisk w oparciu o gotowe sterowniki i katalogi
 • Baza osób - zarządzanie bazą pracowników i kandydatów z kompleksową informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach i kompetencjach

Zakładka 1

System mHR EVO pozwala efektywne zarządzać procesami rekrutacji i selekcji. Funkcjonalność aplikacji umożliwia stały monitoring potrzeb kadrowych organizacji. Wskazuje również zabezpieczenie dla poszczególnych stanowisk pracownikami i kandydatami wewnętrznymi.

Funkcjonalność systemu umożliwia zarządzanie projektami rekrutacyjnymi, począwszy od definicji projektu i opublikowania ofert pracy na stronach www, poprzez przyjmowanie aplikacji i automatyczną preselekcję, aż po selekcję właściwą i monitoring procesu.

Zakładka 1

Proces oceny pracowniczej realizowany jest w systemie mHR EVO wieloaspektowo. Każdy bowiem obszar oceny wymaga zastosowania innych metod i narządzi, adekwatnych do przyjętych kryteriów. Ocena pracownicza w systemie mHR EVO może być przeprowadzona w ramach każdego z podprocesów:

 • zarządzania kwalifikacjami
 • zarządzania szkoleniami
 • zarządzania kompetencjami
 • zarządzania efektywnością

Wyniki przeprowadzonej oceny pracowniczej w systemie mHR EVO mogą być łączone, wykorzystywane do innych podprocesów HR wspierając szereg decyzji kadrowych. 

Zaimplementowane w systemie mHR EVO konfiguratory umożliwiają dostosowanie każdego z typów oceny do potrzeb organizacji. Aplikacja obsługuje również autorskie systemy okresowych ocen pracowników (SOOP). 

Zakładka 1

Dobór kadr realizowany jest w systemie mHR EVO w oparciu o zgromadzone w bazie informacje o obecnych i przyszłych wymaganiach stanowisk pracy oraz kwalifikacjach, szkoleniach, uprawnieniach, kompetencjach pracowników. Zestawienie tych informacji w formie bilansu zasobów ludzkich umożliwia ich pełne wykorzystanie dla potrzeb organizacji i racjonalne planowanie procesów rozwoju organizacji i pracowników.

W systemie mHR EVO w ramach doboru kadr dostępne są funkcjonalności:

 • Selekcja osób
 • Selekcja stanowisk
 • Mapy kwalifikacji, szkoleń i kompetencji

Zakładka 1

W systemie mHR EVO rozwój pracownika realizowany jest kompleksowo i rozpoczyna się od zdefiniowania wymagań poszczególnych stanowisk. Dzięki temu można określić wszelkie luki (kwalifikacyjne, kompetencyjne, szkoleniowe) i zaplanować działania rozwojowe.

Funkcjonalności związane z tablicą kadry rezerwowej indywidualnymi ścieżkami kariery umożliwiają łączenie motywacyjnej funkcji rozwoju kariery z dbałością o ciągłość zatrudnienia w organizacji. Powiązanie z działań rozwojowych z systemem szkoleń organizacji optymalizuje ich koszty oraz trafność doboru przedmiotu i zakresu do faktycznych potrzeb.

mHR EVO efektywnie wspiera również organizację w zarządzaniu talentami.

Zakładka 1

Proces implementacji ZPC stanowi wyzwanie zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznym. System mHR EVO wspiera organizację na każdym etapie zarządzania celami. Umożliwia zdefiniowanie i dystrybucję celów organizacji na poszczególne jednostki organizacyjne stanowiska i pracowników. Cały proces realizowany jest w oparciu o strukturę organizacyjną, co ułatwia ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację celów i analizę wyników.

Zawarte w systemie mHR EVO raporty pozwalają na bieżąco monitorować stopień realizacji celów, dla dowolnie zdefiniowanych punktów kontrolnych.

Powrót Lorem Ipsum

Komunikat cookies

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.