Certyfikowany Scrum Master, Product Owner i Project Manager.
Od 2016 roku w zaangażowany w zwinną zmianę BPSC, najpierw w charakterze Chief Scrum Mastera w Pionie Rozwoju Oprogramowania, a następnie jako Dyrektor Pionu ds. Wdrożeń i Utrzymania Oprogramowania, gdzie obecnie kieruje wprowadzeniem nowych standardów pracy, które mają zaowocować podniesieniem jakości usług świadczonych Klientom.
Orędownik zwinnych metod zarządzania, jako czynnika niezbędnego do wsparcia pracy zespołowej, która jest podstawą branży ICT.
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku Informatyka i Ekonometria. Wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie przygotowuje się do obrony doktoratu z pogranicza zarządzania i informatyki.
Autor kilkunastu publikacji naukowych i branżowych z zakresu zarządzania i wspierania podejmowania decyzji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

Stanisław Drosio referencies