Dystrybucja

Posiadanie dobrze zorganizowanego i dysponującego kompleksowymi informacjami działu handlowego jest obecnie warunkiem koniecznym do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Szybka i sprawna obsługa przekłada się na tworzenie pozytywnych relacji z klientami, a w konsekwencji umacnia pozycję rynkową firmy.

Moduł Dystrybucja systemu Impuls EVO obejmuje całokształt zagadnień związanych z procesami zaopatrzenia i sprzedaży. Kompleksowo wspomaga realizację efektywnej polityki sprzedażowej, a dzięki elastycznym narzędziom planowania kosztów oraz rozbudowanemu mechanizmowi definiowania wieloprzekrojowych raportów i analiz stanowi wiarygodne źródło podejmowania decyzji.