Świat dzieci

Świat dzieci

Szczególne miejsce w działalności pro bono BPSC zajmują dzieci z trudnych i doświadczonych przez los środowisk. Ze względu na skalę potrzebnego wsparcia, zaangażowania i funduszy potrzebnych, aby mogły właściwie się rozwijać i stawać wartościowymi, bogatymi wewnętrznie ludźmi, firma podejmuje wiele aktywności w tym zakresie. BPSC pomaga tam, gdzie sytuacja rodzinna jest szczególnie trudna oraz wtedy, gdy wsparcie finansowe czy rzeczowe może przysłużyć się przyszłej karierze, pokonywaniu kolejnych barier oraz osiąganiu wyjątkowych sukcesów dzieciaków.

Obok tego, co wynika z profilu działalności firmy - organizowanie pracowni informatycznych czy współpraca dydaktyczna ze szkołami – wśród beneficjentów pomocy BPSC są młodzi sportowcy, artyści, naukowcy. Dzięki stałej współpracy z takimi instytucjami, jak Dom Aniołów Stróżów w Katowicach firma wpływa na niezwykle trudny proces wyrównywania szans rozwojowych najmłodszych. Zaangażowanie i aktywna współpraca z Domem Aniołów Stróżów zostało uhonorowane tytułem „Przyjaciela Dzieci Miasta Katowic”, przyznawanym podczas dorocznego święta placówki.