ERP w logistyce. Rozmowa z Robertem Piskiem

Jakie dane, których dostarczyć może system ERP, są najistotniejsze z punktu widzenia zarządzania logistyką w firmie?

Zarządzanie magazynem jest elementem większej całości, a to z definicji oznacza potrzebę powiązania tego obszaru z finansami, zamówieniami, logistyką, produkcją, etc., Jednym słowem wszystkimi procesami przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia zarządzania logistyką w firmie, najważniejsze informacje z systemu ERP to terminy i wolumen zamówień, wymagania indywidualne odbiorców, dokumentacja, dostępność i harmonogramowanie przewoźników, baza klientów, regionalizacja oraz elementy CRM.

System ERP realizuje kompleksowo elektroniczną wymianę informacji w łańcuchu dostaw, mobilną rejestrację danych czy integrację z elementami automatyki magazynowej i transportowej. Dodatkowo zawiera on w sobie wiele technologii, takich jak obsługa standardów kodów kreskowych, RFID czy też usługi webowe, za pomocą których może być realizowana integracja z systemem automatycznego składowania lub transportowania. Ważnym aspektem oprogramowania jest również możliwość integracji z liniami transportowymi, autonomicznymi narzędziami do przygotowywania i drukowania etykiet czy chociażby współpraca z autonomicznymi wózkami widłowymi. Daje to przedsiębiorcom możliwość samodzielnego zarządzania różnymi funkcjonalnościami, takimi jak np. algorytmy ścieżek odkładania i zbiórki lub dostosowania form prezentacji danych na terminalu mobilnym do możliwości percepcyjnych pracownika.

Kiedy warto pomyśleć nad specjalistycznymi rozważaniami WMS i TMS? krótko mówiąc, kiedy funkcjonalności systemu ERP w kontekście bezpośredniego zarządzania magazynem i transportem przestają wystarczać?

System ERP to obecnie absolutna podstawa do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwiększenia jego produktywności i wygenerowania znacznych oszczędności. Jednak w przypadku firm produkcyjnych, handlowych czy dystrybucyjnych, o silnie rozbudowanej strukturze dodatkowe oszczędności można uzyskać optymalizując zarządzanie magazynem i decydując się na zaawansowane i mocno sprofilowane rozwiązania, takie jak np. WMS. Sygnałami świadczącymi o tym, że przedsiębiorstwo powinno zastanowić się nad wdrożeniem oprogramowania tej klasy jest przede wszystkim przekroczenie progu możliwości „ręcznego” sterowania procesami logistycznymi – zwłaszcza w sytuacji, gdy rdzeniem procesu jest szybka i terminowa dostawa lub gdy jakość i terminowość dostawy jest obwarowana dużymi rygorami i odbiorcy wymagają na przykład dostaw just in time.

Ogrom informacji, które system ERP zbiera z jednej strony pozwala na podejmowanie decyzji właściwie z dnia na dzień, z drugiej strony moduł WMS jest niezbędny do tego, by ścieżka przepływu produktów była jak najkrótsza. Za przykład korzyści, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo, może posłużyć case jednego z naszych klientów – firmy Deftrans, producenta mebli kuchennych i łazienkowych, który zdecydował się na implementację systemu z funkcjonalnością WMS. To obrazowy przykład, bo w branży meblarskiej wyzwaniem jest to, by półprodukty schodziły w tym samym czasie i spotykały się na linii finalnej na montażu. Dzięki systemowi udało się to osiągnąć. Obecnie firma posiada magazyn wysokiego składowania, klasy A na ponad 4,5 tys. miejsca paletowych. System pomógł sparametryzować regały i zreorganizować pracę. Zminimalizowano ilość błędów i pomyłek a oprogramowanie zostało dostoswane do wymagań kierowników zmian. Moduł WMS pozwolił podwoić liczbę wywozów towarów z magazynu.

Czy mobilna rewolucja obejmuje również systemy ERP? Czy powszechnym jest używanie mobilnych aplikacji w zakresie korzystania z systemów ERP?

Obecnie mamy do czynienia z tendencją wzrostową w kontekście wykorzystania rozwiązań mobilnych w systemach ERP i ich poszczególnych funkcjonalności. Są to obszary związane z logistyką, serwisem, produkcją, sprzedażą. IDC już od kilku lat mówi o Trzeciej Platformie łączącej rozwiązania mobilne, Big Data, chmurę i oprogramowanie zarządcze. Wiele wskazuje na to, że znajdujemy się u progu cyfrowej rewolucji, gdzie decyzje, produkty, usługi będą powstawały w oparciu o analizę danych. Oznacza to wzrost popytu nie tylko na rozwiązania analityczne, ale także mobilne ERP, bo systemy te gromadzą i udostępniają informacje nie tylko z różnych obszarów przedsiębiorstwa, ale także źródeł zewnętrznych – z tego powodu są więc doskonałym informacyjnym hubem wspierającym podejmowanie decyzji zarządczych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niedawno na rynku ERP rozpoczął się proces wymiany systemów i będzie on kontynuowany w najbliższych. Wynika to między innymi z tego, że wiele firm posiada kilkunastoletnie aplikacje, które nie pozwalają np. na dostęp mobilny do informacji. W cyfrowej gospodarce na takie rozwiązania zwyczajnie nie ma już miejsca. Z naszych statystyk wynika, że już co trzeci prowadzony proces przedsprzedażowy systemu Impuls EVO dotyczy wymiany dotychczas stosowanej aplikacji wspierającej zarządzanie firmą. Dla porównania, jeszcze 5 lat temu wymiana następowała w zaledwie 5% przypadków.

Jaki wpływ na systemy ERP ma rozwój idei Przemysłu 4.0? Czy i gdzie w tej koncepcji jest miejsce dla systemów ERP?

Koncepcja Przemysłu 4.0 w najprostszych słowach zakłada stworzenie inteligentnej fabryki, w której wszystkie jej obszary są ze sobą skomunikowane w ramach jednego systemu a maszyny są zdolne do komunikacji ze sobą w sieci M2M. Ten system to nic innego jak właśnie nowoczesne oprogramowanie klasy ERP, które stanowi rdzeń fabryk przyszłości. Jak donoszą analitycy Capgemini, dzięki nim wskaźniki jakości produkcji w ujęciu globalnym będą dwunastokrotnie wyższe niż w latach 90-tych.

Mimo że systemy ERP mają już wieloletnią tradycję w przedsiębiorstwach, warto podkreślić, że niezależnie od pojawiających się nowinek technologicznych, kolejnych aplikacji mających na celu usprawnienie działania fabryk, to właśnie one do dzisiaj pełnią rolę integratora informacji wewnątrz firm.

Art-33