Oprogramowanie ERP, a filozofia lean production

Filozofia lean production oznacza identyfikowanie i eliminację marnotrawstwa w obszarze produkcji

Oczywiście koncepcja lean może (i powinna) obejmować wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa i być stosowana nie tylko w zakresie, produkcji. Niezależnie od zakresu, w jakim jest stosowana, identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa jest jej głównym celem. W związku z tym wszystkie działania i narzędzia wspierające ten cel wpisują się w filozofię lean. Systemy klasy ERP, jakim jest Impuls EVO, realizujące założenia koncepcji MRP II, czyli między innymi wsparcie oprogramowaniem procesów planowania zasobów produkcyjnych, wpisują się w tą filozofię. Pozwalają zdecydowanie usprawnić procesy planistyczne w obszarze sprzedaży, produkcji oraz finansów, a także, co jest niezwykle istotne, integrować wspomniane obszary, analizować wzajemne zależności oraz kontrolować realizację. Wsparcie koncepcji MRP II, poprzez wykorzystanie systemu Impuls EVO, pozwala skupiać się na wykonywaniu funkcji zarządczych i podejmowaniu trafnych decyzji, co ma bezpośredni wpływ na lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa oraz wzrost wskaźników efektywności działania. Co jest niczym innym jak realizowaniem założeń filozofii lean.

ERP na magazynie

Oprogramowanie klasy ERP – takie jak system Impuls EVO – bazuje na systemach MRP i MRP II. Ich zadaniem było zapewnienie ciągłości działania linii produkcyjnej, a więc utrzymanie niezbędnych zapasów. Aplikacje ERP są dużo bardziej zaawansowane ze względu na to, że posiadają dwukierunkowe mechanizmy, które usprawniają proces planowania poprzez umożliwienie symulacji różnego rodzaju działań wraz z analizą ich skutków. Systemy ERP stale się rozwijają, wraz z postępem technologii i zmieniającymi się potrzebami organizacji. Od kilku lat zmierzają one w kierunku coraz większej automatyzacji pozyskiwania informacji z maszyn, wykorzystywanych w firmach, a więc wszelkiego rodzaju skanerów, czytników i innych urządzeń mobilnych, ale też np. wag, maszyn technologicznych, różnego typu czujników, itp. W efekcie rozwiązanie to wspiera podejmowanie właściwych decyzji także przez pracowników niższego szczebla. W ostatnich latach możemy obserwować znaczny rozwój funkcjonalny systemów ERP wykorzystujących w szczególności kody kreskowe, technologię RFID, ekrany dotykowe, skanery i wszelkie urządzenia mobilne.

W najbliższych latach wdrożenia systemu ERP w takich branżach jak produkcja, standardowo realizowane będą z wykorzystaniem tych technologii i będą one przejmować w wielu obszarach funkcje operatorów oraz komputerów. W połączeniu z wykorzystaniem kodów kreskowych bądź technologii RFID rośnie znaczenie udogodnień, wynikających z zastosowania ekranów dotykowych. W ostatnich latach bardzo wyraźny staje się trend podnoszenia poziomu ergonomii oprogramowania klasy ERP. Łatwość dostępu do systemu wpływa na optymalne wykorzystanie funkcjonalności, przyspieszenie procesów biznesowych, poprawę jakości podejmowanych decyzji, a w konsekwencji na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. Coraz większą wagę przykłada się także do użyteczności i elastyczności interfejsu systemu oraz jego mobilności – jak wykazały przeprowadzone przez nas analizy, system ERP spełnia właściwie swoją rolę gdy jest przyjazny dla użytkowników. Tylko wtedy do oprogramowania będą trafiać możliwie najbardziej pełne, kompleksowe i wiarygodne dane wprowadzane na poszczególnych stanowiskach pracy. Przy opracowywaniu naszego najnowszego systemu – Impuls EVO dużą wagę przyłożyliśmy właśnie do przyjazności interfejsu, a ostateczna wersja systemu została wypracowana wraz z potencjalnymi odbiorcami tegoż rozwiązania.

Wsparcie produkcyjne w systemie ERP

Przedsiębiorstwa z branży przemysłowej, dla których szczególnie istotne jest pozyskiwanie szybkiej i kompleksowej wiedzy o realizowanych procesach, w tym produkcyjnych, bardzo cenią sobie rozwiązania klasy MES. Dają one możliwość przeprowadzenia całej produkcji od planu, poprzez fizyczną realizację i rejestrację danych na produkcji, raporty i analizy z każdego miejsca na produkcji, a także normatywy ustalone w przedsiębiorstwie aż po kalkulację, wysyłkę i wyniki finansowe. Zaletą najbardziej rozbudowanych systemów klasy ERP jest posiadanie szeregu dodatkowych funkcjonalności o różnym zakresie. Impuls EVO zawiera kilkanaście aplikacji rozszerzających standardową funkcjonalność systemu MRPII/ERP – od zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania, wspomnianego rozwiązania klasy MES przez Elektroniczną Akceptację Faktur, Portal Pracowniczy czy Zarządzanie Projektami.

W branżach związanych z produkcją przemysłową wysoko oceniane jest w oprogramowaniu BPSC kompleksowe wsparcie procesów produkcyjnych, szczególnie w obszarach: technicznego przygotowania produkcji, bilansowania zapotrzebowań materiałowych, rozwiązywania „wąskich gardeł”, zarządzania zleceniami, oraz rozliczania wynagrodzeń pracowników produkcyjnych poprzez obsługę kart pracy. System Impuls EVO zapewnia dostęp do mechanizmów ułatwiających opisanie struktury złożeniowej i marszrut technologicznych poprzez funkcje kopiowania struktur wyrobów i marszrut technologicznych, czy opcje grupowej wymiany komponentów i zamienników.

Od planowania…

Również proces składania zamówień przebiega w pełni pod kontrolą systemu dzięki możliwości indywidualnego skonfigurowania wyrobu w oparciu o dostępne parametry, szybkiego skalkulowania ceny wyrobu czy dokładnego określenia terminów realizacji zamówienia. Podstawową funkcjonalnością części produkcyjnej systemu Impuls EVO jest możliwość budowania struktury wyrobu (BOM) oraz technologii wykonania. Budując strukturę z technologią można wykorzystać narzędzia umożliwiające budowę produkcji wielowariantowej (konfigurator produktu). Na podstawie technologii system Impuls EVO umożliwia wygenerowanie planowanego technicznego kosztu wytworzenia. Tworząc tę kalkulację opiera się na normach ilościowych zawartych w strukturze danego wyrobu, jednak sama wartość kosztów może być pobierana różnie – materiały mogą być wyceniane m.in. wg ceny ostatniego przychodu, ceny ewidencyjnej, ceny średniej itd., a robocizna m.in. wg stałej stawki dla gniazda, stawki dla operacji lub stawki dla gniazda, operacji i stanowiska.

…do wyliczania

Podstawową funkcjonalnością każdego systemu tej klasy jest raport PZM (Planowanie Zapotrzebowań Materiałowych). Bilansuje stany materiałowe, sugerując w odpowiednim czasie ich zapotrzebowanie. Karty pracy i karty materiałowe dostarczają podstawowych informacji na temat zaawansowania procesów produkcyjnych, dlatego ich rejestracja jest podstawowym zadaniem na etapie procesu produkcyjnego. W systemie Impuls EVO proces rejestracji kart pracy można zautomatyzować, wykorzystując kody kreskowe lub terminale ekranów dotykowych. Podobnie jak w przypadku kart pracy, w systemie Impuls EVO można zautomatyzować wydania i przyjęcia produkcyjne wykorzystując mechanizmy kodów kreskowych, czy też RFID. Koszty produkcji mogą być rozliczane na wiele sposobów, model rozliczenia kosztów produkcji buduje się każdorazowo pod daną organizację. Można więc powiedzieć, że model rozliczania kosztów jest unikatowym elementem systemu Impuls EVO w danej organizacji. Wiele organizacji wdrażających system Impuls EVO wykorzystuje ostatnio narzędzie rewyceny półfabrykatów i wyrobów gotowych do kosztu rzeczywistego. Dzięki temu na magazynach półfabrykaty i wyroby gotowe nie są wyceniane wg ceny planowanej (normatywnej), ale w cenie rzeczywistej, czyli w takiej, która została wyliczona na podstawie rzeczywistych kosztów produkcji. Dzięki szerokim możliwościom pozyskiwania informacji z sytemu wagowego, automatyki przemysłowej oraz ekranów dotykowych, czy kodów kreskowych możliwe jest realizowanie większości funkcji składających się na standard MES. Poprzez zastosowanie odpowiednich interfejsów Impuls EVO zintegrowany jest również ze specjalistycznymi rozwiązaniami, takimi jak PLM, czy programy typu CAD.

lean-manufacturing

Dla przedsiębiorstw z branży przemysłowej niezwykle istotną rolę odgrywa także CMMS (Computerized Maintenance Management Systems – systemy wspierające gospodarkę remontową i utrzymanie ruchu). Funkcjonalność ta obejmuje ewidencję i opis techniczny urządzeń, opracowanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania, planowanie czynności obsługowych, czyli konserwacji, remontów, etc. CMMS umożliwia także planowanie czynności modernizacyjnych, rejestrację wszystkich czynności, zarówno bieżących i awaryjnych. Dopełnieniem funkcjonalności modułu jest zarządzanie zleceniami oraz rozliczanie wykonywanych prac, czyli robocizny, materiałów, rozliczeń z podwykonawcami.

Art-23