Polska w ogonie innowacji technologicznych

Jak budować środowisko innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce?

Z pewnością klimat administracyjno-prawny pełni roli wspierającej inwestowanie w innowacje. Co prawda rozliczając rok podatkowy można odpisać 100% kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, ale jest to zbyt mała zachęta do podejmowania prac i inwestycji w innowacje, które wymagają nie tylko nakładów finansowych, ale również czasu i zasobów ludzkich.

Jak podała w ubiegłym roku firma Ayming Polska, jedynie 45% zapytanych firm planowało inwestować w działalność badawczo – rozwojową w 2018. A to przekłada się na pozycje Polski w rankingach innowacyjności. W zestawieniu Global Innovation Index nasz kraj plasuje się na 39 miejscu ze 127. Wyprzedzają nas Czesi, Słowacy, Litwini czy Estończycy, a nawet Bułgarzy. Nie lepiej jest w European Innovation Scoreboard. W ubiegłym roku w rankingu najbardziej innowacyjnych państw świata Polska zajmuje 22 pozycję na 50 notowanych państw.

A przecież inwestycje związane z rozwojem produktów, często przynoszą ogromne korzyści. Zwłaszcza gdy firma działa w bardzo wąskim i wysoko wyspecjalizowanym sektorze, a takich jest coraz więcej. Szczególnie w sektorze średnich firm. Innowacje, wynalazki i patenty, żeby mogły powstać, potrzebują doświadczonego i sprawnego zespołu inżynierów i nakładów na badania i rozwój. Warto zauważyć, że środowisko biznesowe nie toleruje tych, którzy nie są innowacyjni. Elektronika, informatyka, automatyka to dziedziny, które rozwijają się wyjątkowo dynamicznie. Trzeba być innowacyjnym, aby znaleźć i utrzymać swoje miejsce na rynku. A to się opłaca, szczególnie w branży technologicznej, która jest bacznie obserwowana przez inwestorów, ponieważ zdają sobie sprawę, że inwestycja w firmy technologiczne przynosi zyski. Bo dzisiejsze wynalazki, to nie tylko przedmioty, ale też technologia produkcji, czy zaawansowane programy, a nawet algorytmy.

Zamiast skupiać się nad tym, co jest hamulcem, powinniśmy pochylić się nad zagadnieniem – „Co może zachęcić firmy do inwestycji i współpracy na linii biznes-nauka”. Przedsiębiorstwa powinny mieć motywację do działań w obszarze R&D. W Polsce nie brakuje przedsiębiorstw z nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami, które często są tworzone przez młodych naukowców, jednak ci młodzi ludzie nie posiadają biznesowego doświadczenia. Nie potrafią tworzyć koniecznych struktur sprzedaży, które potrafiłyby przekonać międzynarodowe korporacje do wdrożenia produktu, żeby następnie poprowadzić projekt wdrożeniowy z sukcesem i jeszcze stworzyć infrastrukturę wspierającą technologię po jej implementacji. Wiele tracimy przez nieskuteczny marketing i słabą międzynarodową promocję opracowywanych w naszym kraju rozwiązań, a jak pokazują przykłady takich firm, jak np. Polwax czy Base Group, jesteśmy krajem innowacyjnym i pomysłowym.

Lucjan Giza
Dyrektor ds. Rozwoju

Art-1