Prawdziwy MES

Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, opłacalność produkcji krótkoseryjnej, lepsza odpowiedź na potrzeby klientów — to cele przedsiębiorstwa produkcyjnego, działającego zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Połączenie świata rzeczywistego (maszyn produkcyjnych) ze światem wirtualnym (technologii informacyjnej), jest możliwe m.in. dzięki systemom ERP i MES. Pierwszy pozwala zarządzać przedsiębiorstwem, drugi jest łącznikiem między światem maszyn i systemów biznesowych.

Z roku na rok rośnie potrzeba coraz większej integracji maszyn, ludzi i systemów nie tylko w ramach jednej organizacji, ale również w ramach całego, szeroko rozumianego łańcucha dostaw. Wymaga to od producentów i dostawców systemów MES spojrzenia na zagadnienie w szerszym kontekście. Konieczna jest coraz większa otwartość na integrację rozwiązań zarówno w sferze technicznej – urządzenia, systemy – jak i w sferze organizacyjnej – zapewnienie łatwego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia naszych dostawców lub klientów.

Czytaj cały artykuł

Art-34