Zwinna Środa - część 10

Witam w kolejnej odsłonie naszego cyklu „Zwinna środa”

Dzisiaj pod frapującym tytułem, czyli „Zwinność – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy.” Chodzi mi o to żebyście zrozumieli, że to tak jak w myśl jednego z naszych przekazów: „to nie sztuka się narobić, ale sztuka zarobić”. I nie mówię tego w kontekście dostawcy informatycznych systemów zarządzania, ale w kontekście tego, że każdy klient wynajmując kogokolwiek do profesjonalnych prac, będzie starał się uzyskać jak najwyższą efektywność tych prac przy jak najmniejszym nakładzie środków oraz własnego zaangażowania.

Dzisiaj chciałbym przybliżyć sposób pracy, w jaki będziemy realizowali nasze profesjonalne usługi wdrożeniowe, a zacząć od tego, że nadal bardzo mocno będziemy się zmieniać, od podejścia „pod klucz” czyli takiego, w którym BPSC przejmowało całkowicie odpowiedzialność za projekt, za jego realizację, za spełnienie wszystkich zachcianek naszych klientów, do podejścia tak zwanego partnerskiego. Czyli takiego, w którym będziemy chcieli się tą odpowiedzialnością podzielić. Nie po to by wziąć pieniądze, a przy okazji nie robić nic, a podzielić się tym w kontekście rozłożenia akcentów, że Państwo dostajecie efektywny i dobrze wdrożony system przy minimalnym zaangażowaniu płatnego konsultanta, a my jesteśmy w stanie zrealizować te usługi, z którymi Państwo, albo Państwa ludzie nie są w stanie sobie poradzić ze względu na obciążenie bieżącą pracą oraz innymi zagadnieniami, które często stanowią dla Państwa większą wartość niż prace nad systemem ERP. Co nie jest dziwne i wiemy jakie efekty to często przynosiło.

Chodzi o to, żebyście Państwo zarządzając swoim zwinnym backlogiem usług wdrożeniowych, tak zwanego niezbędnego zakresu usług, który wynika z niezbędnego zakresu licencji, które Państwo odbierają od nas, byli w stanie powiedzieć jaki element jesteście w stanie wykonać sami,
jaki element należy wykonać rękami profesjonalnych konsultantów z BPSC, ale przede wszystkim być w stanie powiedzieć na forum pomiędzy klientem a nami, pomiędzy Państwem a dostawcą, jaki jest cel biznesowy i które elementy wchodzące w skład niezbędnego zakresu usług są dla Państwa ważne jako dla organizacji i które dadzą Wam największą wartość.

Wracając do tytułu – ma być w ten sposób żebyście otrzymali maksymalną wartość przy minimalnym nakładzie pracy i często pieniędzy. Podejście partnerskie będzie tym, co będziemy chcieli z Państwem budować. Oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie może to być jednostronnie. To nie jest tak, że my będziemy kogoś obarczać odpowiedzialnością, albo czy Państwo będziecie tą odpowiedzialność przyjmować. Natomiast mówimy o tym, o czym mówi zwinność czyli chcemy budować partnerską relację, która spowoduje, że nadrzędnym celem będzie funkcjonujące w obszarach niezbędnych dla Państwa z punktu widzenia biznesu działalności gospodarczej, w taki sposób, żeby zostały spełnione najważniejsze oczekiwania.

Jak to będziemy robili? Mówiłem już o tym na naszym poprzednim spotkaniu. Przede wszystkim będą nam w tym pomagali Państwa Product Ownerzy. Będziemy zachęcać Państwa do tego żeby kreować osobę, która będzie Product Ownerem. Dlaczego Product Owner jest ważny mówiłem poprzednim razem – zapraszam do odsłuchania tamtego odcinka Zwinnej środy, jeżeli ktoś nie miał okazji tam zajrzeć. Następnie sposób analizy, o którym również mówiłem poprzednim razem, a więc priorytetyzacja backlog’u naszych zagadnień, które musimy zrealizować zgodnie z procedurą MOSCOW, o której Mówiłem poprzednim razem. Następnym elementem, który ma wpłynąć pozytywnie na redukcję ilości prac a przy okazji kosztów po Państwa stronie, będzie iteracyjny rozwój backlog’u naszych prac. Chodzi o to, żebyście Państwo byli w stanie na bieżąco nie tylko być informowani o postępie tych prac i być świadomi tego postępu, ale również na bieżąco mieć możliwość wpływania na kolejność ich wykonywania, na sposób ich wykonywania, a także na które obszary działalności Państwa przedsiębiorstwa będą one skierowane. Tak naprawdę, który moduł, którą funkcjonalność naszego systemu będziecie Państwo priorytetyzowali, a właściwie Państwa Product Owner będzie priorytetyzował jako te najważniejsze. Chodzi o to, żeby jak już mówiłem na wstępie, osiągnąć maksymalną wartość minimalnym nakładem sił i środków.

Kolejnym elementem, który ma wpłynąć pozytywnie i ma zminimalizować ilość pracy i przy okazji kosztów niezbędnych do uruchomienia systemu, to szybki start produkcyjny. Nie chodzi tu o to żeby jak najszybciej, jak to literatura określa „na wariata”, choć jest to literatura fachowa, ale takich określeń również używa – wdrażacie ERP przy wypisaniu na sztandarach haseł: „minimalizujemy ilość pracy tylko po to, żeby ją zminimalizować i szybko wdrażamy wszystko co się da, zobaczymy co się stanie, potem będziemy poprawiać”. Nie o tym mówimy w zwinności. W zwinności mówimy o tym, żeby jasno określić sobie cele i najważniejsze z nich spełnić w pierwszej iteracji, w pierwszym uruchomieniu, w pierwszym sprincie, w pierwszym wydaniu. Jakkolwiek byśmy nazwali ten etap współpracy pomiędzy dostawcą, a odbiorcą. Efekt końcowy jest taki – jak mówiłem na poprzednich naszych spotkaniach, że uruchomienie produkcyjne ma być sprintem, natomiast ciągłe doskonalenie systemu ERP w Państwa przedsiębiorstwie ma być maratonem, który będzie trwał i oby trwał jak najdłużej dla dobra wspólnej współpracy oraz efektów końcowych jakie Państwo osiągacie w swoim przedsiębiorstwie.

Kolejnym elementem wynikającym z poprzednich i będącym nośnikiem głównych informacji, jest iteracyjny rozwój backlog’u i przede wszystkim dobre określenie na początku naszej współpracy dwóch elementów. Z jednej strony niezbędnego zakresu licencji. Będziecie Państwo mieli pakiet licencyjny, który nabędziecie i z tego pakietu licencyjnego – z jego określenia w kontekście niezbędnych usług i najważniejszych celów biznesowych, a więc uruchomienia tych elementów systemu, które dają Państwu największą wartość biznesową, będziemy w stanie określić niezbędny zakres usług, które musimy zrealizować, aby osiągnąć ten Cel. To aby minimalizować nakład pracy i kosztów, wynika z dobrego przygotowania backlog’u i z ciągłej iteracyjnej pracy oraz świadomości potrzeby pracy z listą celów, listą obszarów funkcjonalnych, w których będziemy działać i w najmniejszym tego słowa znaczeniu, z listą zadań które będziemy realizować. Państwo i my, bo jak wspomniałem na początku – chcemy realizować te usługi zwinnie i po partnersku, czyli kłaść nacisk na współpracę bardziej niż na jednostronne określanie wymagań, które potem druga strona musi realizować. Co nam jeszcze to wszystko będzie uzupełniało? W kontekście zwinności całości wszystkich zagadnień, które poruszałem – jest to lean management, czyli ciągłe doskonalenie naszych procesów, współpraca z Państwem po to, żeby te procesy nie pozostawały takie same i żeby zmieniały się tak, aby były jak najbardziej efektywne i przynosiły Państwu jak największą korzyść, a co za tym idzie – będziemy chcieli poruszać całą organizację w rytm zwinności i lean management, tak aby efekt końcowy był z jak najwyższą jakością, ale przy jak najmniejszym nakładzie pieniędzy i wysiłku z Państwa strony.

Mam nadzieję, że to Państwa przekona do tego, żeby zwinnie spojrzeć na wdrożenie nawet tak dużego rozwiązania jak system ERP.

Dziękuję bardzo.

Art-13