Poznaj ERP wybierane przez Liderów rynku

Impuls EVO to nowoczesne, modułowe oprogramowanie z kompletną funkcjonalnością ERP, którą można elastycznie zestawiać w zależności od wielkości i potrzeb przedsiębiorstwa. Wzbogacają ją dodatkowo funkcje możliwe do realizacji za pośrednictwem strony www.

Zakres funkcjonalny każdego projektu realizowanego przez BPSC to efekt wspólnej z Klientem analizy procesów realizowanych w jego przedsiębiorstwie. Bogata funkcjonalność ERP i możliwość dowolnego zestawienia komponentów systemu Impuls EVO pozwalają sprostać oczekiwaniom firm z różnych sektorów rynku.

We współpracy z BPSC Klient ma pełną swobodę w doborze wdrażanych funkcjonalności.

Funkcjonalność ERP Impuls EVO

Produkcja | MES
Sprzedaż
Finanse
Personel
Logistyka
Projekty

 

 

Nr 1 dla firm produkcyjnych!

Kompleksowość
Elastyczność
Integracja
Użyteczność