1/3 firm zwiększy zatrudnienie specjalistów IT w 2019

infopress-luty

Według ostatniej analizy firmy Spicerworks - State of IT 2019, niemal jedna trzecia (29%) europejskich oraz północnoamerykańskich przedsiębiorstw zamierza zwiększyć w nadchodzącym roku skalę zatrudnienia specjalistów IT.

Warto przy tym zaznaczyć, że na Starym Kontynencie konieczność wzmocnienia kadr IT dostrzega większa liczba organizacji (32%) niż w przypadku Ameryki Północnej (25%).

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

Kluczowym obszarem, w którym eksperci będą poszukiwani - zarówno Europy jak i Północnej Ameryki - będzie cyberbezpieczeństwo. Zwiększenie liczby etatów w tym obszarze będzie priorytetem dla niemal połowy przedsiębiorstw po obu stronach Atlantyku.

- Zarządy firm, nie tylko ludzie od IT, coraz mocniej rozumieją, że w cyfrowych czasach cyberbezpieczeństwo to nowy paradygmat sprawnego działania. O bezpieczeństwie trzeba myśleć już na poziomie zakładania firmy, a potem projektowania każdego nowego produktu lub usługi. Wprowadzanie jakichkolwiek zabezpieczeń tuż po incydencie to wyrzucanie pieniędzy w błoto i firmy nie mogą już taktycznie reagować tu i teraz. By to osiągnąć, organizacje muszą współpracować ze specjalistami, którzy wiedzą jak odrzucić dotychczasową reaktywną politykę opartą na zabezpieczaniu sprzętu, na rzecz m.in. dojrzałych, wysoce bezpiecznych i zdefiniowanych programowo firmowych sieci czy inteligentnych systemów, wykorzystujących analitykę predyktywną - komentuje Richard Bennett, szef działu usług doradczych i konsultingowych na region EMEA w VMware, firmie specjalizującej się w innowacyjnych, programowych rozwiązaniach IT dla biznesu.

Europejskie organizacje, poza profesjonalistami z zakresu bezpieczeństwa środowisk IT, będą aktywnie poszukiwać także administratorów sprzętu IT tworzącego infrastrukturę teleinformatyczną, „wdrożeniowców” narzędzi oraz aplikacji u klientów, a także ekspertów ds. rozwiązań sieciowych. Pozyskanie nowego wsparcia dla działów IT ma pomóc przede wszystkim w stawieniu czoła najważniejszym wyzwaniom jakie są spodziewane w 2019 roku.

Do czołowych, respondenci zaliczają: odświeżenie infrastruktury w znaczeniu sprzętowym, bieżąca aktualizacja i upgrade oprogramowania czy zapewnienie firmowemu środowisku IT zgodności z regulacjami odnośnie bezpieczeństwa danych - w tym RODO.

- Ankietowani wskazali również, że potrzebują stałego podnoszenia kompetencji personelu z różnych działów z zakresu odporności na cyberzagrożenia. Zapotrzebowanie na ekspertów IT wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak dostrzegalny jest nie tak mały odsetek przedsiębiorstw, które w obliczu problemu ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów outsourcują część procesów informatycznych. Pewnym sygnałem wskazującym na przyspieszanie tego trendu jest fakt, że w ubiegłorocznej edycji badania Spiceworks - State of IT 2018, chęć poszerzenia kadr IT zgłosiło łącznie 45% firm, czyli o 16% więcej niż w aktualnej analizie - mówi Anna Węgrzyn, Menedżer ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi ze śląskiej firmy informatycznej BPSC.

Rolę szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa podkreślono także w pytaniu o najbardziej efektywne rozwiązania z tego zakresu. Podnoszenie kompetencji kadr w rozpoznawaniu cyberzagrożeń i właściwym reagowaniu na przypadki różnego rodzaju incydentów mają dla respondentów większe znaczenie (59% głosów) niż oprogramowanie rozpoznające nieuprawnioną ingerencję w systemy IT (37%) czy narzędzia anty-ransowmare (37%).

Pensja głównym motywatorem

Najczęstszą przyczyną zmiany miejsca zatrudnienia jest zaś dla specjalistów IT perspektywa zwiększenia zarobków. Drugim determinantem okazało się podniesienie swoich umiejętności, zaś trzecie miejsce przypadło poprawie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym (work-life balance).

Autorzy opracowania wyszczególnili również aktualne mediany wynagrodzeń w sektorze IT. W Europie wyniosła ona 55 tys. euro, czyli blisko 236 tysięcy złotych rocznie. Co ciekawe, na największe kwoty mogą liczyć przedstawiciele generacji baby boomers, czyli najbardziej doświadczeni informatycy, których mediana zarobków wyniosła 65 tys. euro. Specjaliści IT generacji X zarabiają średnio 60 tysięcy euro, zaś millenialsi 50.000 euro.