Eurobarometer: Polskie firmy cierpią na brak wykwalifikowanych techników i specjalistów IT

Tomasz Marczuk

W polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), zatrudniającym obecnie blisko 10 milionów ludzi, wyraźnie rysuje się wyzwanie współczesnej gospodarki: 

brak wykwalifikowanej kadry technicznej i IT.

Ponad połowa (55%) MSP zmaga się z rekrutacją specjalistów technicznych, a 30% odczuwa niedobór ekspertów IT, co wyraźnie przekracza europejską normę. Polskie firmy cierpią na deficyt umiejętności, donosi Eurobarometer. Co druga polska firma z sektora MSP (55%) zgłasza problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych techników, a 30% doświadcza braku specjalistów IT. Porównując te liczby ze średnią europejską — odpowiednio 42% i 18% — staje się jasne, że polskie MSP muszą się skupić na pozyskaniu pracowników z nowoczesnymi kompetencjami.