Mierzenie sukcesu i unikanie pułapek w projekcie ERP

Mierzenie sukcesu i unikanie pułapek w projekcie ERP

Cechy dobrego dostawcy ERP: Symptomy sukcesu

Czego firma może oczekiwać od lokalnego dostawcy systemu ERP, który nieustannie pracuje nad doskonaleniem swojego produktu, słuchając głosu klientów? Przede wszystkim unikalne podejście, odbiegające od standardów panujących na rynku dostawców. Kluczowe jest tu zastosowanie metodyki zwinnej, która pozwala na dokładną kontrolę kosztów przez cały okres współpracy i wspólne dążenie do realizacji celów.

Od dostawcy systemu ERP firma powinna oczekiwać:
•    Dostęp do wszechstronnej wiedzy o produkcie: Jest to niezbędne, by zrozumieć, jak system może wspierać specyficzne potrzeby firmy.
•    Wsparcie techniczne i konsulting: Kluczowe dla zapewnienia, że system działa płynnie i jest odpowiednio dostosowany do infrastruktury klienta.
•    Dostęp do zasobów sprzętowych: Niezbędne do funkcjonowania systemu, które muszą być dostosowane do wymagań oprogramowania.
•    Bezpośredni kontakt z konsultantami: Od momentu podpisania umowy, zapewniający bieżące wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
•    Jasna wizja rozwoju produktu (roadmapa): Dostawca powinien oferować plan ciągłego doskonalenia systemu, dostosowując go do zmieniających się wymogów prawnych i potrzeb rynku.

Jednocześnie, firma nie powinna spodziewać się od dostawcy ERP kompleksowego doradztwa biznesowego. Konsultanci, opierając się na swoim doświadczeniu i różnorodności przypadków u innych klientów, mogą sugerować najlepsze praktyki, ale nie zawsze będą w stanie dostosować je bezpośrednio do unikalnych potrzeb każdej firmy. Ważne jest, aby pamiętać, że systemy informatyczne to jedynie element szerszego ekosystemu przedsiębiorstwa i nie powinny być traktowane jako uniwersalne rozwiązanie na wszystkie wyzwania operacyjne.