Elektroniczna Rejestracja Procesu Produkcji

Jaka jest najbardziej ergonomiczna forma rejestracji operacji produkcyjnych? Dostosowana do potrzeb użytkowników! Nie ma znaczenia czy preferujesz 1 panel dla wielu operatorów, czy indywidualne panele dla poszczególnych stanowisk. A może rejestracja przebiega post factum w systemie stacjonarnym? Z gamą dostępnych w systemie BPSC rozwiązań dobierzesz optymalne narzędzie, dla siebie i operatorów. 

Ekrany Dotykowe / MES

Zrealizowane operacje rejestrowane są bezpośrednio w miejscu ich wykonywania dzięki dostępnym na hali produkcyjnej Ekranom Dotykowym. Panele są współdzielone między pracownikami i stanowią centrum zadań do wykonania – w oparciu o priorytety i kolejność narzuconą np. przez zatwierdzony harmonogram produkcji. Pod prostymi i intuicyjnymi operacjami kryje się tak wiele funkcjonalności, m.in. rejestrowanie operacji, wystawianie kart pracy, rozliczenie materiału, kontrola serii, rejestracja przestojów (w tym zgłoszenie awarii), dostęp do dokumentacji, rejestracja braków, wydruk etykiet 

Integracja z automatyką

System BPSC umożliwia połączenie modułu produkcyjnego z rozwiązaniami klasy MES sterującymi parkiem maszynowym umożliwiając płynną integrację i optymalizację procesów produkcyjnych. Nasze rozwiązanie, poprzez wykorzystanie informacji produkcyjnych pochodzących z maszyn oraz zderzenie ich ze standardowymi strukturami modułu MRP, zapewnia precyzyjne zarządzanie produkcją, zwiększając efektywność i umożliwiając lepszą kontrolę nad operacjami. 

System Sterowania Produkcją Procesową 

To rozwiązanie, popularnie zwane „Systemem Wagowym”, umożliwia precyzyjną rejestrację procesów w szczególności dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki połączeniu z urządzeniami wagowymi oraz wyspecjalizowanym funkcjom aplikacja w sposób ergonomiczny pozwala na realizację dedykowanych zadań produkcyjnych takich jak naważanie, przyjęcie surowca z klasyfikacją, ubój czy wydawkę pod trasę wraz z wsparciem procedur HACCP.