Gospodarka narzędziowa

System Gospodarki Narzędziowej efektywnie wspomaga funkcjonowanie magazynów narzędzi w przedsiębiorstwie. Zapewnia kompleksową obsługę narzędzia – od momentu wprowadzenia na stan, przez procesy wydań, zwrotów, legalizacji, reklasyfikacji, aż po likwidację zużytego narzędzia. 

Ewidencja narzędzi
Ewidencja narzędzi
Wydania i zwroty
Wydania i zwroty
Wydania jednorazowe
Wydania jednorazowe
Historia zużycia
Historia zużycia
Metrykowanie
Metrykowanie
Legalizacja
Legalizacja
Reklasyfikacja
Reklasyfikacja
Likwidacja
Likwidacja

Zarządzanie narzędziami

Rozwiązanie zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej wiedzy o sytuacji panującej w magazynie narzędzi. System opierając się na rozwiązaniach stworzonych w obszarze Gospodarki Materiałowej przyznaje poszczególnym narzędziom odpowiednie statusy (dobry, zużyty czy przekazany do legalizacji). Lista definiowana jest przez użytkownika. System informuje również o terminie ich kolejnej legalizacji oraz wspomaga metrykowanie nowego sprzętu. Nadane oznaczenia trafiają do systemu i funkcjonują w nim automatycznie, a sporządzenie protokołu likwidacji danego narzędzia z użytkowania powoduje pomniejszenie jego stanu w wypożyczalni. 

Gospodarka narzędziowa
Wypożyczanie narzędzi

Wypożyczanie narzędzi

Aplikacja gromadzi informacje dotyczące wypożyczeń i zwrotów narzędzi z dokładnością do miejsca i osoby wypożyczającej. Przy wydawaniu i zdawaniu narzędzi aplikacja wykorzystuje kartoteki osobowe z modułu kadrowego. Wydanie narzędzi polega na przypisaniu określonych pozycji z kartoteki narzędzi pracownikowi oraz zrealizowania operacji. Dla przyspieszenia procesu stosowane są kody kreskowe, którymi znakowany jest asortyment.