Karty Pracy

W przypadku, kiedy konieczne jest szczegółowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń możliwe jest wykorzystanie funkcjonalności związanej z rejestracją kart pracy. Karty takie powstawać mogą w module produkcyjnym jak i dotyczyć mogą również procesów nieprodukcyjnych. Karta pracy oprócz informacji dotyczących dokładnego czasu poszczególnych czynności zawierać może również dane dotyczące różnego rodzaju klasyfikatorów księgowych wymaganych podczas księgowań oraz analizy kosztów. 

Karty pracy
Karty pracy

Rejestracja z poziomu produkcji

Moduł produkcyjny umożliwia rejestrację kart pracy na hali produkcyjnej w sposób automatyczny za pomocą paneli dotykowych. Karty te rejestrowane są z dokładnością do numeru zlecenia oraz operacji.  

Na podstawie zarejestrowanych w module MRP kart pracy możliwe jest również wyliczanie akordów. 

Uniwersalna funkcjonalność

Dodatkowa opcja kart nieprodukcyjnych umożliwia rejestrację i rozliczenie godzin pracy oraz dyżurów w oparciu o harmonogramy zaplanowanych prac. Karty te są uniwersalne i mogą powstawać również w sposób automatyczny na podstawie danych z innych modułów - np. Projektów, zadań modułu CRM, Utrzymania Ruchu itp. 

Karty pracy