Kontrola Jakości - Laboratorium

Moduł Kontrola Jakości - Laboratorium to kompleksowe narzędzie wspomagające precyzyjne zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności i elastycznym opcjom konfiguracyjnym, moduł umożliwia skuteczną analizę parametrów jakościowych w laboratorium. Zapewnia to nie tylko dokładne monitorowanie, ale również usprawnienie procesów decyzyjnych poprzez zbieranie, analizę i raportowanie kluczowych danych dotyczących jakości produktów. Moduł Kontrola Jakości - Laboratorium to niezastąpione wsparcie dla firm, które stawiają na doskonałość w produkcji i ciągłe doskonalenie standardów jakościowych. 

Parametry i specyfikacje

Kartoteka specyfikacji pozwala na zdefiniowanie technologii wykonania badania laboratoryjnego. Zawiera informacje o sposobie jego wykonywania, potrzebnych narzędziach, operacjach, gniazdach bądź stanowiskach roboczych jakie są wykorzystywane w procesie badania i przede wszystkim o parametrach kontroli jakości. Głęboka elastyczność ich wprowadzania, modyfikacji i konfiguracji umożliwia wykorzystanie moduły przez jednostki badawcze o różnym profilu działalności. 

Parametry i specyfikacje
Sugestie

Sugestie

Jak zapanować nad potrzebami badań spływającymi od różnych klientów wewnętrznych o różnych potrzebach? Rozbudowana konfiguracja umożliwia generowanie sugestii odpowiednich typów badań (zleceń) laboratoryjnych, na podstawie różnych zdarzeń rejestrowanych w systemie, m.in. dokumentów magazynowych, zamówień klienta, zleceń produkcyjnych. Dzięki ustawieniom automatyzacji generacji zleceń, plan badań jest zawsze aktualny. 

Zarządzanie badaniami

Zarządzanie badaniami służy do ewidencji i obsługi otwartych badań laboratoryjnych. To główna kartoteka Laboratorium, dająca dostęp do wszystkich potrzebnych informacji o danym badaniu, z poziomu której podejmowane są dalsze akcje, np. zwalnianie zleceń czy przejście do dokumentów będących źródłem badania. Rejestracja pomiarów prowadzona jest przez dedykowane formularze dostosowane do specyfiki pracy jednostek badawczych. Każde zlecenie laboratoryjne kończy się wydaniem orzeczenia i akceptacji. Moduł umożliwia przygotowanie dowolnych raportów, świadectw i certyfikatów na podstawie przeprowadzonych badań i odnotowanych parametrów.

Zarządzanie badaniami