Mobilność w Back-Office

Mobilność stała się kluczowym elementem efektywnego zarządzania procesami biznesowymi. Nasze rozwiązania, takie jak "Mobilna Inwentaryzacja Środków Trwałych" i "Mobilne Formularze Definiowalne", są zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności pracy w back-office.

MFD
MIST

Mobilna Inwentaryzacja Środków Trwałych

Proces inwentaryzacji, założony w module Środki Trwałe, może zostać przeprowadzony znacznie szybciej i sprawniej dzięki dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do wykazu otwartych inwentaryzacji. Zgodnie z parametrami wprowadzonymi przy zakładaniu inwentaryzacji, może ona przebiegać wg różnych kryteriów: stanowisk kosztów, jednostek organizacyjnych, osób, lokalizacji geograficznych, ksiąg inwentarzowych. Praca z aplikacją polega na skanowaniu kodów kreskowych środków trwałych, co aktualizuje odpowiednie dane dla pozycji arkusza inwentaryzacyjnego. Aplikacja umożliwi też m.in. wprowadzenie nowego ŚT, zmianę lokalizacji lub stanowiska kosztów dla pozycji inwentarza oraz dopilnuje aby dany środek trwały nie został zeskanowany ponownie. Wszystkie dane wprowadzone w aplikacji mobilnej posłużą w kolejnym etapie do automatycznego wygenerowania nadwyżek i niedoborów oraz rozliczenia całej inwentaryzacji. 

 

Mobilne Formularze Definiowalne

Mobilne Formularze Definiowalne to nowoczesne narzędzie, które umożliwia budowę nowych procesów i modułów mobilnych bez konieczności ingerowania w kod źródłowy aplikacji na system Android, przy jednoczesnym przeniesieniu ciężaru projektowania logiki biznesowej na mechanizmy bazodanowe. Ujednolicony sposób budowy funkcjonalności mobilnych pozwala na zarządzanie nimi w stacjonarnym ERP lub za pomocą skryptów bazodanowych. Wraz z MFD przygotowane zostały przykłady gotowych obiektów takich jak definiowalne Listy, Wykresy, Diagramy, Tablice Kanban do oprogramowania od strony bazy danych i wykorzystania przez użytkowników w dowolnych obszarach funkcjonalnych. 

MFD