Mobilność w SCM

Usprawnienie procesów logistycznych oraz dostęp do szybkiej i kompleksowej informacji jest koniecznym warunkiem prowadzenia optymalnej polityki biznesowej w przedsiębiorstwie każdego typu. Aplikacje mobilne w obszarze łańcucha dostaw umożliwiają szybką, precyzyjną realizację procesów w oparciu o dedykowane terminale mobilne wyposażone w czytniki kodów kreskowych. Obsługa magazynu i procesów około-magazynowych przebiega w wydajniejszy i prostszy sposób, ponieważ pracownicy mają pełną wiedzę o napotkanym asortymencie, a nanoszenie informacji na dokumenty odbywa się w czasie rzeczywistym.  

MOM
MOM

Mobilna Obsługa Magazynu

Rozwiązanie pozwala na wykorzystanie urządzeń mobilnych do generowania i realizacji dokumentów magazynowych wystawianych w Gospodarce Magazynowej. Poza standardowymi procesami przyjęć, wydań, przesunięć czy inwentaryzacji, realizowanych w oparciu o skanowanie kodów kreskowych, oferuje wiele dodatkowych czynności związanych z podglądem informacji o asortymencie, w tym zdjęć oraz szczegółowych informacji o stanach, wersjach handlowych oraz partiach. Procesy przyjęć i wydań wyposażone są w wiele możliwości konfiguracji jak chociażby przyjęcia w oparciu o etykiety SSCC zgodne ze standardem GS1 czy pojedyncze wydania typu „kasa”. Aplikacja z powodzeniem sprawdzi się również w terenie, do obsługi magazynów „podręcznych” służb serwisowych w terenie. Wszystkie procesy widoczne są w czasie rzeczywistym w aplikacji stacjonarnej oraz skutkują realizacją dokumentów magazynowych w trybie on-line. 

Zarządzanie WMS

Aplikacja stanowi podstawowe narzędzie pracy operatorów w rozbudowanych strukturach magazynowych, w tym magazynach wysokiego składu. Dzięki oparciu o strukturę magazynu definiowalna w części stacjonarnej systemu ERP, pracownicy mają pełną wiedzę o dokładnej lokalizacji danego asortymentu towarowego, o konkretnym numerze serii i innych wymaganych parametrach. Aplikacja, dzięki systemowi sugestii i podpowiedzi dla operatora z wykorzystaniem konfigurowalnych algorytmów optymalizacyjnych, umożliwia szybszą kompletację zamówienia i usprawnia jego wysyłkę. Zarządzanie personelem magazynu staje się bardziej efektywne dzięki czytelnemu podziałowi obowiązków, pełnej kontroli czasu pracy i stanu realizacji zadań przez danego pracownika. Aplikacja z powodzeniem może być wykorzystywana zarówno w strefach ekspedycyjnych jak i innych obszarach działalności magazynu – strefach przyjęć, wydań surowców dla produkcji, rozbudowanych magazynach narzędziowych itp. 

WMS
MobiGT

Gospodarka Transportowa

MobileGT jest aplikacją kurierską, która uzupełnia funkcjonalności związane z przygotowaniem w systemie ERP wysyłek o proces realizacji dostaw do punktów odbioru. Poprzez sprawną koordynację i realizację zatwierdzonych w module transportowym tras zwiększa efektywność w zakresie realizowanych dla Klientów dostaw. Może pracować w trybie on-line i off-line, będąc całkowicie niezależną od jakości sieci komórkowej w punkcie dostawy. Intuicyjne podjęcie trasy, realizacja kolejnych punktów trasy, wydanie przesyłek w punktach odbioru bądź oznaczenie statusów dla dostaw niezrealizowanych, możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej, czy przyjęcie od kontrahenta opakowań zwrotnych – to tylko niektóre atuty aplikacji. Wszystkie czynności w terenie, łącznie z dokumentacją zdjęciową, dostępne są od razu po zrealizowaniu od strony stacjonarnej części systemu ERP. 

Utrzymanie Ruchu

Nowoczesna i intuicyjna aplikacja mobilna stanowi podstawowe wyposażenie operatorów służb utrzymania ruchu. Umożliwia zarówno samodzielnie generowanie nowych zgłoszeń jak i podejmowanie zaplanowanych zadań serwisowych przypisanych do urządzeń. Z poziomu smartfona operatorzy mają możliwość zarządzania statusem i priorytetami zadań serwisowych, rejestracji czasu pracy, wydań części zamiennych i materiałów, wypełniania przyczyn awarii oraz uzupełniania wykonanych działań naprawczych. Cykl naprawy od podjęcia zadania po zamknięcie całego zgłoszenia odwzorowany jest w aplikacji w formie przejrzystej tablicy kanban, wymagającej jedynie przesuwania kafelka zadania na kolejne etapy obsługi. 

SUR