Portal Pracowniczy

Odkryj nowy wymiar zarządzania personelem dzięki Portalowi Pracowniczemu – wewnętrznemu serwisowi www dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia łatwą i efektywną administrację zasobami ludzkimi, pozwalając pracownikom na pełne wykorzystanie potencjału firmy. Wszystkie dane pochodzą bezpośrednio z modułu Kadrowo-Płacowego i są dostępne w czasie rzeczywistym. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, zautomatyzowanym procesom kadrowym oraz szybkiemu dostępowi do ważnych informacji, nasz Portal Pracowniczy zapewnia harmonię w codziennej pracy i podnosi wydajność całego zespołu.  

Portal pracowniczy
Dostęp do informacji

Dostęp pracowników do informacji on-line

Po zalogowaniu się na indywidualne konto pracownicy uzyskują dostęp do informacji pogrupowanych wg przygotowanej w trakcie wdrożenia struktury podstron – zgodnie z potrzebnym dla danej roli zakresem. Portal Pracowniczy daje możliwość samokontroli pracowników w zakresie aktualności danych przedstawionych pracodawcy oraz terminów ważności certyfikatów, uprawnień, badań, a także umożliwia dostęp do historii zatrudnienia. Pozwoli zweryfikować bieżący stan urlopu, aktualny harmonogram pracy czy zarejestrowane w systemie dane dot. ewidencji czasu pracy. W sekcji płacowej pracownik uzyska m.in. dostęp do kartoteki zarobkowej oraz zweryfikuje stan wzajemnych rozliczeń z zakładem pracy. Sekcja benefity umożliwi sprawdzenie dostępnych i wykorzystywanych programów benefitowych dla pracowników. Wszystko to bez angażowania choćby na chwilę pracowników działu kadr.

e-Dokumenty

Portal Pracowniczy to znakomity kanał dystrybucji wymaganych dokumentów rozliczeniowych i podatkowych do pracowników. Umożliwia pobieranie wybranych raportów systemowych w formie eDokumentów podpisanych podpisem elektronicznym, zwalniając tym samym administrację firmy z konieczności drukowania i dostarczania papierowych dokumentów. W ten sposób z powodzeniem dostarczymy pracownikom, wszystkim bądź wybranej grupie, e-Paski i e-PITy. Potwierdzenie pobrania dokumentu z Portalu zostanie automatycznie odnotowane w części kadrowej systemu. 

e-Dokumenty
Obieg

Obieg wniosków elektronicznych

Optymalizuj procesy firmowe i unikaj zbędnej biurokracji dzięki mechanizmom elektronicznego obiegu wniosków w Portalu Pracowniczym. Portal, poprzez współpracę z modułami opartymi o mechanizmy workflow, może umożliwiać pracownikom szybkie i bezproblemowe składanie wniosków online, eliminując potrzebę papierowej dokumentacji. Dzięki zdefiniowanym procedurom elektronicznego obiegu, wnioski dot. urlopów, delegacji czy pracy zdalnej będą automatycznie przekazywane do odpowiednich osób do akceptacji, co skraca czas procesu i eliminuje ryzyko zgubienia dokumentów. Zarządzaj wnioskami w sposób efektywny, zwiększając transparentność i śledząc status każdego dokumentu.