Produkcja projektowa

Wbudowane w cały system ERP rozwiązanie oferuje kompleksową funkcjonalność, umożliwiającą sprawną koordynację projektów i zarządzanie złożonymi, jednostkowymi strukturami wyrobów w jednym miejscu. Dzięki zaawansowanym narzędziom do budowy drzew wyrobów, zarządzania podzespołami na wielu poziomach oraz funkcjom do generacji i monitorowania zleceń produkcyjnych realizacja nawet skomplikowanych projektów nie zajmie więcej czasu, niż to niezbędne.

Odkryj nową erę efektywnej produkcji projektowej dzięki systemowi BPSC! Nasze wbudowane w cały system ERP rozwiązanie oferuje kompleksową funkcjonalność, umożliwiającą sprawną koordynację projektów i zarządzanie złożonymi, jednostkowymi strukturami wyrobów w jednym miejscu. Dzięki zaawansowanym narzędziom do budowy drzew wyrobów, zarządzania podzespołami na wielu poziomach oraz funkcjom do generacji i monitorowania zleceń produkcyjnych realizacja nawet skomplikowanych projektów nie zajmie więcej czasu, niż to niezbędne. 

Produkcja projektowa
Drzewo wyrobu

Praca nad drzewem wyrobu

Trzon rozwiązania stanowią narzędzia do pracy nad strukturą wyrobów. To specjalnie przygotowane zestawy formularzy do szybkiego wprowadzenia nowej konstrukcji do systemu – np. na podstawie powierzonej dokumentacji. Wielopoziomowe struktury w prosty sposób mogą być kopiowane, edytowane i uzupełniane o potrzebne informacje, pojawiające się na dalszych etapach prac nad projektem. Również o informacje dot. marszruty, jeśli są potrzebne. Różne tryby wyświetlania i filtrowania danych pozwolą dostosować zakres pożądanych informacji do profilu użytkownika – np. konstruktora pracującego nad samą strukturą wyrobu lub technologa uzupełniającego własności operacji. Praca konstruktorów może przebiegać płynnie, dzięki blokowaniu tylko fragmentu poziomu struktury wyrobu, którego aktualnie dotyczy edycja. 

Własności

Każdy produkt lub jego element może wymagać rejestracji specyficznych, w tym branżowych informacji. Dzięki narzędziu dowolnego definiowania własności, zaprojektujesz układ pól dokładnie takich, jakie potrzebne są dla opisania Twoich wyrobów. Nie ma znaczenia czy potrzebujesz informacji o pozycji na rysunku, programie na maszynę, czy stosowanej metodzie badawczej. 

Wlasności
Generacja zleceń

Generacja zleceń produkcyjnych

Bezpośrednio z poziomu projektowanej struktury wyrobu uzyskujesz pełną kontrolę nad statusem realizacji poszczególnych elementów. Zatwierdzone do produkcji podzespoły mogą być hurtowo zwalniane do produkcji, również z wszystkimi gałęziami podrzędnymi. Powstałe w ten sposób  zlecenia produkcyjne, stają się też automatycznie zadaniami widocznymi w strukturze całego projektu – pod przypisanym etapem - i uzupełniają kartoteki dokumentów projektu o dane pochodzące z produkcji (realizacji zleceń) takie jak dyspozycje materiałowe pod zlecenia czy powstałe karty pracy.