Sprawy

Kartoteka umożliwia zarządzanie zarówno sprawami (projektami) dotyczącymi Klientów firmy jak i procesami o charakterze wewnętrznym. Przez sprawę rozumie się tu każdy obszar aktywności wymagający uporządkowanego działania w reżimie projektowym – zwłaszcza od strony działalności administracyjnej. Może to być rejestracja i rozliczenie pozyskanych funduszy zewnętrznych w ramach programu pomocowego, sprawa w sądzie, która wymaga skrupulatnego gromadzenia dokumentacji, czy prowadzenie procedury rejestracyjnej nowego produktu. Albo cokolwiek innego. Liczba potencjalnych zastosowań jest nieograniczona, a poprzez rozbudowaną i jednocześnie konfigurowalną funkcjonalność można zaadoptować ten elastyczny zestaw narzędzi do obsługi w systemie ERP procesów, które wcześniej nie miały w nim swojego miejsca. 

Sprawy
Od strony administracyjnej

Projekty - od strony administracyjnej

Jeśli chcesz w systemie ERP prowadzić różne projekty – ale niekoniecznie jest to Twoje podstawowe zadanie i nie potrzebujesz do tego wykresu Gantta, to prawdopodobnie poszukujesz właśnie tej funkcjonalności. Sprawy mogą być podzielone na dowolne typy – zgodnie z potrzebami organizacji – oraz mogą występować w strukturze drzewiastej. Przypisanie spraw do kontrahentów bądź osób wewnątrz organizacji oraz system statusów pozwolą na natychmiastowe odnalezienie danego tematu. A wraz z nim wszystkich potrzebnych informacji, załączników i dalszych, powiązanych w systemie ERP dokumentów. Przypisanie do sprawy odrębnego zlecenia księgowego pozwoli też na zachowanie odpowiedniej dokładności księgowań w dokumentach powiązanych z konkretnym procesem.

Elastyczna funkcjonalność

Jakimi informacjami sprawa powinna być opisana oraz jakich danych wymaga? Zależy to tylko od użytkownika. Sprawy możemy prowadzić minimalistycznie – w zakresie najważniejszych informacji, bądź opisać je w formie projektu, tj. z podziałem na etapy i zadania wraz z przypisaniem zasobów czy stawek. O ilości dodatkowych zakładek decyduje sam użytkownik, włączając lub wyłączając obszary dotyczące np. asystentów, zleceń, źródeł finansowania lub warunków oraz budując własne zestawy formularzy. Sprawy dają również możliwość generowania i przeglądania dokumentów w powiązanych kartotekach takich jak zamówienia, umowy, zapotrzebowania, reklamacje czy faktury. 

Elastyczna funkcjonalność