Struktura Organizacyjna

Zadaniem tego modułu jest odzwierciedlenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, która wykorzystywana jest przez wszystkie aplikacje systemu ERP. Mogą składać się na nią m.in.: jednostki organizacyjne, grupy pracownicze, stanowiska pracy miejsca pracy czy wypłat. System umożliwia określenie zależności pomiędzy poszczególnymi wielkościami tworząc hierarchiczną strukturę organizacyjną oraz grupując jednostki organizacyjne i stanowiska pracy. Zarejestrowaną strukturę można analizować w oparciu o indywidualnie zdefiniowane kryteria. Historia zmian struktury umożliwia kadrze zarządzającej ocenę efektywności stosowanego rozwiązania. Odpowiednie ułożenie struktury organizacyjnej jest też często bazą dla budowy procedur workflow związanych np. z elektronicznym obiegiem wniosków urlopowych, faktur, bądź innych obiegów funkcjonujących w przedsiębiorstwie. 

Struktura organizacyjna