Utrzymanie Ruchu

Moduł dedykowany jest w szczególności pracownikom służb utrzymania ruchu i obejmuje zestaw narzędzi do sprawnego administrowania parkiem maszynowym przedsiębiorstwa oraz zarządzania wewnętrznymi zgłoszeniami serwisowymi. Obszar Utrzymania ruchu obejmuje 2 składowe tj. część nadzorczą dostępną z poziomu aplikacji stacjonarnej oraz aplikację mobilną, przeznaczoną dla pracowników „w terenie”, a więc poruszających się po hali. 

Utrzymanie Ruchu
Urządzenia

Urządzenia

Trzon modułu stanowi kartoteka urządzeń. Jest to rejestr, który zawiera spis wszystkich maszyn bądź innych elementów wyposażenia przedsiębiorstwa, które podlegają nadzorowi ze strony służb utrzymania ruchu. Znajdziemy tutaj szczegółowe informacje o każdym z urządzeń, wraz z ich lokalizacją, statusem, strukturą złożeniową, załącznikami oraz definicjami co do częstotliwości podejmowania planowanych czynności serwisowych. Generowane akcje serwisowe mają wpływ na kalendarze zasobów powodując ich czasową niedostępność dla planów produkcyjnych. Zarówno planowane akcje serwisowe jak i nieplanowane usterki i awarie tworzą pełną historię zdarzeń, dostępną z poziomu każdego urządzenia. 

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi

Rejestr zgłoszeń daje szybki obraz stanu obecnych i planowanych zdarzeń serwisowych a także dostęp do pełnej historii zamkniętych już zleceń. Poprzez parametryzację m. in. typów, rodzajów, statusów i przewidywanych czasów realizacji zgłoszeń umożliwia stworzenie dedykowanych scenariuszy obsługi dla różnych kategorii działań. Dla zgłoszeń tworzone są zadania, „do podjęcia” lub przypisane do konkretnych operatorów, dostępne m. in. z poziomu aplikacji mobilnej. Widoczny rejestr czynności umożliwia bieżące śledzenie informacji zarejestrowanych dla zgłoszenia z poziomu hali. 

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi
SUR

Utrzymanie Ruchu - aplikacja mobilna

Nowoczesna i intuicyjna aplikacja mobilna stanowi podstawowe wyposażenie operatorów służb utrzymania ruchu. Umożliwia zarówno samodzielnie generowanie nowych zgłoszeń jak i podejmowanie zaplanowanych zadań serwisowych przypisanych do urządzeń. Z poziomu smartfona operatorzy mają możliwość zarządzania statusem i priorytetami zadań serwisowych, rejestracji czasu pracy, wydań części zamiennych i materiałów, wypełniania przyczyn awarii oraz uzupełniania wykonanych działań naprawczych. Cykl naprawy od podjęcia zadania po zamknięcie całego zgłoszenia odwzorowany jest w aplikacji w formie przejrzystej tablicy kanban, wymagającej jedynie przesuwania kafelka zadania na kolejne etapy obsługi.