Zarządzanie produkcją

Kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania procesem produkcji. Od definicji zasobów i technologii, przez analizę potrzeb materiałowych, planowanie i sterowanie zleceniami po kalkulacje kosztów i analizy produkcyjne. Aplikacja przystosowana jest do obsługi produkcji jednostkowej, zleceniowej, seryjnej, a także realizowanej na indywidualne zamówienie klienta. 

Zarządzanie Produkcją

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym systemie: 

Definicje zasobów
Definicje zasobów
Kwalifikacje pracownicze
Kwalifikacje pracownicze
Macierz przezbrojeń
Macierz przezbrojeń
Technologie
Technologie
Kontrola jakości
Kontrola jakości
Integracje z rozwiązaniami do projektowania
Integracje projektowe
Kalkulacje i rozliczenia
Kalkulacje i rozliczenia
Rejestracja produkcji
Rejestracja produkcji
Tracebility
Tracebility
Planowanie i harmonogramowanie
Planowanie i harmonogramowanie
Obsługa kooperacji
Obsługa kooperacji
Produkcja projektowa
Produkcja projektowa

Definicje zasobów produkcyjnych

Zacznij od podstaw! Elastyczne podejście do definicji zasobów produkcyjnych pozwolą na pełne odwzorowanie w ERP struktury Twojego zakładu produkcyjnego. Zarządzaj zakładami, gniazdami, maszynami (stanowiskami), narzędziami, parametrami kontroli jakości oraz tym co najważniejsze – kompetencjami technicznymi załogi. 

Definicje zasobów
Technologie

Technologie

Poprawnie zdefiniowane technologie mają strategiczne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania całego systemu. Tutaj następuje opisanie struktury złożeniowej wszystkich wersji wyrobów/detali oraz określenie operacji (marszrut), jakie muszą być wykonane w celu ich wyprodukowania, a także zamienników czy procesów alternatywnych. Szybkie zakładanie technologii wspomogą funkcje kopiowania oraz importu danych. 

Kalkulacje i rozliczenie kosztów

Elastyczny mechanizm kalkulacji to wymóg w dobie dynamicznie zmieniających się cen surowców.  

System umożliwia wyliczenie planowanego TKW w oparciu o koszty robocizny, materiałów oraz definiowalne parametry. Kalkulacja może też uwzględniać narzuty i być wyliczona na poziomie ceny ofertowej. Kalkulacje planowane mogą następnie być zderzane z rzeczywistymi kosztami w trakcie i po zakończeniu realizacji zleceń oraz są prezentowane w formie wielopoziomowych analiz kosztowych. 

Kalkulacje
Planowanie

Planowanie

Skorzystaj z gotowego zestawu narzędzi planistycznych: od funkcji wspomagających prognozowanie popytu, przez plany i analizy zasobów długoterminowe oraz planowanie potrzeb materiałowych  po harmonogramowanie szczegółowe.  Wszystko zgodnie z światowymi standardami i najlepszymi praktykami dla firm produkcyjnych 
(czytaj więcej) 

Zarządzanie zleceniami

Produkcja pod pełną kontrolą! Wszystkie zlecenia oraz ich powiązania w ramach drzew wyrobów dostępne na 1 kliknięcie. Czytelne analizy oraz komunikaty o zagrożeniach. Zarządzaj z 1 miejsca całą logistyką produkcji, w tym dyspozycjami, zwrotami, rozliczeniem materiałów i robocizny, brakami, kontrolą serii i odchyleniami względem planu. 

Zarządzanie zleceniami
Kontrola Jakości

Kontrola jakości

System umożliwia monitorowanie dowolnej ilości parametrów przypisanych do operacji technologicznych w marszrutach. Na bieżąco śledzi wyniki pomiarów parametrów i pozwala na prowadzenie rejestru wykonanej produkcji, który szczegółowo ewidencjonuje przepływ detali na operacjach podlegających kontroli.  

Dla bardziej wyspecjalizowanych w kontroli jakości jednostek dostępny dedykowany moduł – Laboratorium. 

Rejestracja Produkcji

Zrealizowane operacje rejestrowane są bezpośrednio w miejscu ich wykonywania dzięki dostępnym na hali produkcyjnej Ekranom Dotykowym. Panele stanowią centrum zadań dla pracownika, umożliwiają m. in. zarejestrowanie operacji, wystawianie kart pracy, rozliczenie materiału, kontrolę serii, czy zgłoszenie awarii. (czytaj więcej)

Produkcja