Zarządzanie Produkcją Procesową i Spożywczą

Receptury

Z jednej strony narzędzie dla technologa do zarządzania recepturami produkcyjnymi i rozbiorowymi przez automatyzacje zakładania i modyfikacji. Z drugiej baza wiedzy o rodzajach, ilościach składników, stratach technologicznych, technologiach i dodatkowych informacjach dla realizujących produkcje. Integralna część planów produkcyjnych i schematu przepływów. 

Kalkulacje

Prosty i skuteczny mechanizm do kalkulowania cen wyrobów/półproduktów oparty na recepturach produkcyjnych lub rozbiorowych wykorzystujący dane z dokumentów lub/i cenników z możliwością użycia dowolnych formuł, funkcji lub parametrów. Wykonane kalkulacje możemy zapisywać w cennikach do dalszego procesu rozliczeniowego lub wycen a także porównywać ich wyniki dla wykalkulowanego indeksu lub konkretnego składnika wykalkulowanego indeksu. 

HACCP

HACCP, GHM, GMP, GLP, ISO, BRC, … nie zastąpimy systemów jakościowych systemem ERP ale ułatwimy ich prowadzenie przez wykorzystanie mechanizmów systemowych. Zakres obejmuje rejestracje danych w punktach krytycznych CCP za pomocą ankiet lub importów z urządzeń wraz z kontrolą limitów granicznych. Moduł laboratorium umożliwia rejestracje parametrów (fizykochemia, mikrobiologia, organoleptyka) dla surowców, półproduktów, wyrobów a także środowiska produkcyjnego. 

Księga wyrobów

W jednym miejscu mamy dostęp do danych o ilości produkcji, zużytych surowcach i materiałach, badaniach laboratoryjnych, badaniach powiązanych, ankietach HACCP i czynnościach technologicznych. 

Planowanie

Elastyczny moduł do zarządzania procesem planowania produkcją w zakresie planów zakładowych, wydziałowych z generacja zadań/zleceń produkcyjnych oparty o analizę zamówień, kontraktów, promocji, zapasów i stanów magazynowych. Planowanie obejmuje ubój, rozbiór i produkcję i odbywa się w horyzoncie czasowym dzień, tydzień, miesiąc w zależności od potrzeb planisty. 

Kontraktacja

Kontraktacja to moduł za pomocą którego prowadzimy ewidencje tego co dzieje się u naszych dostawców lub wolnym rynku. Moduł umożliwia prowadzenie harmonogramu kontraktów ze zdefiniowaniem sposobu rozliczenia, ilości zakontraktowanych i terminów odbiorów. Na podstawie potwierdzonego harmonogramu generujemy plan uboju, który może być wykorzystany do planowania produkcji a także powiązany z gospodarką transportową. Rejstracja dostaw wraz z parametrami jakościowymi jest podstawą do generacji FV/FV RR. 

Rejestr zwierząt

Spełnienie wymagań ARMiR w zakresie rejestracji kartoteki paszportów i kolczyków ze wskazaniem gospodarstwa i stada. Rejestr powiązany jest z kartoteką uboju (dane pochodzą z wagówki). Ostatnim elementem rejestru jest wykonanie eksportu danych ubojowych do ARMiR.