Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami to moduł przeznaczony dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie z budżetem. Moduł zapewnia zintegrowane środowisko wieloprojektowe, w którym kierownicy zespołów mają stały dostęp do centralnej bazy dokumentów, zadań i kontaktów, zarządzają dokumentacją projektową, alokują zasoby i koszty, a także monitorują i zarządzają przebiegiem projektów. 

W pełni wkomponowany w system ERP obszar projektów jest w pewnym sensie „nadrzędnym” w stosunku do współpracujących modułów – z jego poziomu następuje często inicjacja kluczowych procesów oraz agregacja danych i dokumentów, które operacyjnie realizowane są przez dedykowane funkcjonalności w innych częściach systemu. Moduł z powodzeniem wykorzystywany jest zarówno przez przedsiębiorstwa realizujące skomplikowane projekty dla inwestorów zewnętrznych, jak i przez jednostki organizacyjne, które poprzez swoją specyfikę działania prowadzą projekty wewnętrzne (np. działy R&D, działy konstrukcyjne, projektowe) na rzecz innych jednostek. 

Zarządzanie projektami
Szablony projektów
Szablony projektów
Zarządzanie zasobami
Zarządzanie zasobami
Generacja dokumentów
Generacja dokumentów
Wersjonowanie
Wersjonowanie
Protokoły odbioru
Protokoły odbioru
Repozytorium dokumentacji
Repozytorium dokumentacji
Analiza przychodów i rozchodów
Analiza przychodów i kosztów
Kastomizowalne wtyczki
Kastomizowalne wtyczki
Zasoby

Zarządzanie zasobami

Moduł pomaga menadżerom zespołów szybko wyszukiwać i przydzielać odpowiednich pracowników i zasoby do prac nad projektem. Co istotne, zasoby którymi posługujemy się w projektach to źródłowe, odpowiednio odfiltrowane, kartoteki z pozostałych obszarów systemu ERP takie jak osoby, materiały (indeksy), usługi, środki transportu czy wydziały. Dzięki temu działania podjęte z poziomu projektu skutkują natychmiast odpowiednimi zadaniami lub dokumentami pojawiającymi się w obszarach operacyjnych – np. zadaniem do podjęcia przez pracownika widocznym w jego kalendarzu, zapotrzebowaniem do obsłużenia przez działy zakupu, dokumentem magazynowym do realizacji wydania itp. Realizacja danego zadania lub dokumentu (np. faktyczne wydanie materiału lub wystawianie karty pracy) wpływa natomiast, w czasie rzeczywistym, na analizy widoczne od strony projektu. 

Szablony projektów

Moduł umożliwia automatyzację planowania i przebiegu projektu dzięki wykorzystaniu predefiniowanych szablonów, zawierających gotową strukturę etapów i zadań projektu. Zadania projektowe mogą posiadać przypisane już wstępnie zasoby, które zawsze są wykorzystywane dla danego rodzaju projektu. Odpowiednio przygotowane definicje projektowe pozwolą na automatyzację działań, poprzez standardowe sekwencję zdarzeń i dokumentów generowanych dla modułów operacyjnych aplikacji. Szablony mogę też powstawać na bazie modelowo przeprowadzonego, faktycznego projektu. Użycie szablonów projektów pozwala znacznie zredukować czas planowania i daje możliwość swobodnego łączenia indywidualnego planowania z użyciem gotowych wzorców. Dzięki temu każdy etap projektu może być planowany i realizowany zgodnie ze swoim charakterem i wymogami. 

Szablony
Dokumenty

Dokumenty projektu

Zarządzaj całą dokumentacją dotyczącą projektu z 1 miejsca. Mowa tu nie tylko o załącznikach, przypinanych do poszczególnych projektów lub jego etapów ale także o wszystkich dokumentach źródłowych generowanych przez działy operacyjne! Zestaw zakładek „Dokumentów projektu” prezentuje wszystkie wygenerowane w pozostałych modułach systemu ERP dokumenty związane z projektem, takie jak oferty, zamówienia, umowy, dokumenty magazynowe, karty pracy, karty drogowe, zapotrzebowania, protokoły zakupy i sprzedaży, reklamacje, a także zadania przydzielane członkom zespołów wraz z aktualnym stopniem ich realizacji. Wszystko to z dokładnością do całego projektu lub danego etapu bądź zadania i dostępem do dokumentu źródłowego po 1 kliknięciu! 

Analiza przychodów i kosztów

Optymalne zarządzanie budżetem projektu to kluczowy element sukcesu biznesowego. Dlatego jeśli prowadzisz projekty, potrzebujesz analizy przychodów i kosztów powiązanej z całym systemem ERP. Największą zaletą Analizy przychodów i kosztów dostępnej w rozwiązaniu BPSC jest kompleksowa integracja z modułami operacyjnymi i modułem finansowo-księgowym. Dzięki temu nie musisz już przekopywać się przez sterty dokumentów czy raportów – wszystko, co potrzebujesz, jest w jednym miejscu! W Analizie uzyskujesz dostęp do wartości wynikających z na bieżąco wprowadzanych dokumentów, porównując ich wpływ na aktualną realizację, odnosząc się do budżetu planowanego oraz śledząc powstałe odchylenia wartościowe i procentowe. To nie tylko oszczędność czasu, ale także pewność, że Twoje decyzje są oparte na najbardziej aktualnych danych. Zapomnij o ręcznych obliczeniach i błędach w budżetowaniu.  Sprawdź jak rozwiązanie BPSC pomoże transformować Twoje projekty. 

Analiza