Industry 4.0 - Kontekst biznesowy i integracyjny

Znany nam dotychczas model produkcji odchodzi w zapomnienie.

Współczesną maszyną parową jest automatyzacja i wymiana cyfrowych informacji bez udziału człowieka.

Czwarta Rewolucja Przemysłowa, Industry 4.0 – jeszcze kilka lat temu te pojęcia były często nic nieznaczącym marketingowym sloganem, wizją, wykorzystywaną przez dostawców technologii, mającą uzasadnić zakup rozwiązań analitycznych, chmurowych czy IoT. Dziś nie brak przykładów pokazujących, że jest to koncepcja, która „dzieje się tu i teraz”, także w Polsce, gdzie wiele zakładów produkcyjnych dzięki automatyzacji, diametralnie skróciło czas produkcji, tym samym generując znaczące oszczędności.

Zwiększenie mocy produkcyjnych, a także uzyskanie opłacalności produkcji krótkoseryjnej – te korzyści nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez integracji systemów, maszyn oraz ludzi w jedną sieć przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwykło się mówić, że idea Przemysłu 4.0., integracji świata rzeczywistego (maszyn produkcyjnych) ze światem wirtualnym (technologii informacyjnej), opiera się na IoT – Internecie Rzeczy. Jest w tym wiele prawdy, jednakrealizację idei Industry 4.0. można uznać za spełnioną tylko wtedy, gdy automatycznie zachodzi wymiana informacji pochodzących zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji. Dlaczego?

Pogłębione relacje z klientami

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia Przemysłu 4.0 jest zwiększenie wydajności produkcji. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (systemy klasy ERP i MES) i Internetu Rzeczy. Poprawa produktywności jest widoczna już na pierwszy rzut oka i wydaje się, że to najbardziej mierzalny element Industry 4.0. Nie jest to jednak jedyna korzyść wynikająca z wdrożenia idei cyfrowej fabryki. Drugim ważnym elementem czwartej rewolucji przemysłowej są pogłębione relacje z klientami. Jak w swoim raporcie „Przemysł 4.0.” podaje firma doradcza PwC, to właśnie klient – zarówno dostawca, jak i odbiorca – jest największym beneficjentem zmian w produkcji. Możemy wyróżnić dwa główne kierunki tych relacji obsługiwanych poprzez systemy informatyczne. Do pierwszej grupy zaliczamy relacje z klientem końcowym, które są obsługiwane poprzez system eCommerce. W drugiej kategorii znajdują się klienci B2B.

Można powiedzieć, że cyfrowa transformacja działa w dwóch łańcuchach wartości: wewnętrznym – pionowym i zewnętrznym – poziomym. Trudniejsze w integracji są łańcuchy pionowe obejmujące działania sięgające od dostawców po klientów i wszystkich kluczowych partnerów. Zgodnie z ideą Industry 4.0 cyfrowa transformacja powinna postępować harmonijnie, systematycznie i obejmować wszystkie procesy w podobnym zakresie. Jak to zrobić? Jak połączyć klientów, którzy mają różne systemy ERP i zewnętrzne łańcuchy wartości?

Próby integracji bezpośredniej klientów – choć możliwe – są bardzo trudne w utrzymaniu, gdyż zmiana wersji systemów zarządzania niesie za sobą ryzyko utraty możliwości komunikacyjnej między partnerami. A to oznacza utratę automatyzacji w obszarze zewnętrznych łańcuchów wartości. Czy nie ma innej możliwości? Oczywiście jest – to komunikacja za pomocą platform EDI. Dzięki wykorzystaniu istniejących już na rynku platform EDI możemy, w sposób dość prosty dla biznesu, integrować dowolne procesy. Te platformy również się zmieniają i umożliwiają już nie tylko przesyłanie dokumentów, ale również innych danych. Można tu wyobrazić sobie przesyłanie informacji na temat stanów magazynowych, realizacji produkcji statusu wysyłki czy prośby o uzupełnienie stanu magazynowego, itd.

Integracja zewnętrznych łańcuchów wartości w BPSC

Systemy ERP i MES, dzięki integracji wewnętrznych łańcuchów wartości potrafią przetwarzać i analizować dane od zamówień po sprzedaż. Aby spełnić wymagania Industry 4.0. potrzebuję jednak wsparcia w postaci rozwiązań EDI. Z tego powodu postawiliśmy na integrację i współpracę partnerską z firmą Edison.

Edison jest pierwszą w Polsce firmą, która oferuje usługi na szeroko pojętej platformie EDI. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca pozwoli wprowadzić klientów w świat Przemysłu 4.0. i pełnej integracji informacji.

Technologia EDI – elektronicznej wymiany danych – powstała cztery dekady temu. Dzięki temu, że zapewnia niezawodną i nieprzerwaną komunikację w łańcuchu dostaw, gwarantuje zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych. Zalety EDI wykorzystują firmy z różnych obszarów – z branży motoryzacyjnej, FMCG czy handlowej – zarówno korporacje, jak i niewielkie przedsiębiorstwa, bowiem wdrażane rozwiązania można dopasować na miarę potrzeb i możliwości technologicznych partnera biznesowego. Technologii EDI umożliwia m.in. skrócenie cyklu realizacji zamówienia, eliminację błędów w komunikacji z dostawcami, automatyzację procesów i poprawę przepływu informacji w łańcuchu dostaw.Oprócz tego znacznie redukuje koszty obsługi dokumentów i wpisuje się w csr-ową koncepcję „3E” – ekonomii, ekologii i etyki. Dostawcą technologii EDI jest EDISON S.A., firma operatorska oferującą rozwiązania dla sektora B2B.

Korzyści dla klientów

Analityka danych pozwala pogłębić współpracę z dostawcami i pozwala na precyzyjne definiowanie potrzeb klientów. Długo można wymieniać korzyści dla naszych klientów, ale warto tu podkreślić dwa główne aspekty, czyli jakość i oszczędności finansowe. Dzięki integracji, a w zasadzie standaryzacji integracji z platformą oferowaną przez Edison, nasi klienci nie będą mieli problemów ze zmianami wersji oprogramowania, gdyż raz stworzona integracja będzie tak przez nas, jak i naszego partnera utrzymywana dla każdej nowej wersji systemu. Dzięki temu, podczas zmiany wersji systemu, nie będą oni pozbawieni komunikacji ze swoimi dostawcami i odbiorcami. Warto też zaznaczyć, że integracja ta będzie rozszerzana wraz z rozwojem potrzeb komunikacyjnych klientów. Oznacza to, że dzięki usługom jakie oferuje platforma EDI, uzyskają oni możliwości rozwinięcia komunikacji ze swoimi partnerami oraz możliwość budowy ekosystemów biznesowych, dzięki którym kooperacja i współpraca biznesowa będzie prostsza, a przed wszystkim, zautomatyzowana.

Art-31