Zwinne BPSC - część 15

Cześć!

W dzisiejszym odcinku Zwinnego BPSC witam Was w wakacyjnym miejscu, które bardzo lubię. Jestem chyba na najbardziej charakterystycznej ławeczce w całej Polsce. Chcę dzisiaj wrócić do tematu, który już wielokrotnie poruszałem, natomiast w ostatni piątek, mimo urlopu musiałem o nim rozmawiać z naszymi pracownikami i z naszymi klientami – mianowicie o zmiennym zakresie.

Chciałbym tylko przypomnieć, że w zwinności był to jeden z najważniejszych elementów, o których mówiliśmy i to tak naprawdę powodowało naszą elastyczność, o której wielokrotnie wspominałem. Chciałbym przypomnieć, że zmienność zakresu niesie ze sobą trzy podstawowe elementy. Jeżeli zakres naszych działań wzrasta, to najczęściej wzrasta budżet. Jeżeli wzrasta budżet, to wzrastają też koszty po Państwa stronie, co bardzo często powoduje brak uzasadnienia biznesowego tego, co robimy, czyli naszego projektu wdrożeniowego.

Drugim elementem, który zostanie najprawdopodobniej naruszony jest data realizacji czyli moment, w którym my będziemy w stanie efektywnie dostarczyć Państwu usługi, a także zakończyć projekt wdrożeniowy. To, co zmąciło mój spokój urlopowy, to to, że bardzo często Państwo jako klienci BPSC nie do końca rozumieją, że jeżeli będziemy zwiększali zakres, to właśnie te dwa elementy, o których kiedyś mówiłem w naszym trójkącie projektowym, zostaną przesunięte. Albo data, albo budżet.

Jest jeszcze trzeci element, o którym nasi klienci bardzo często wspominają – BPSC powinno powiększać zasoby, by móc te wszystkie elementy, o których przed chwilą powiedziałem dostarczyć zarówno w zamkniętym terminie jak i budżecie. Mam nadzieję, że budżet to tylko żart, bo oczywiście nie ma możliwości budowania nowych zespołów wdrożeniowych czy kastomizacyjnych bez wsparcia odpowiednimi przychodami.

Natomiast jeżeli chodzi o daty – jest takie stare przysłowie informatyczne – „9 kobiet w miesiąc dziecka nie urodzi”. To samo jest z zespołami. Efektywność zespołu, kiedy jest on powoływany na nowo niestety spada dość mocno w momencie kiedy ten zespół dołącza do pewnego już funkcjonującego elementu czy działu w firmie.

Tych z Państwa, którzy mówią o tym, że powinniśmy rozbudowywać nasze struktury tylko i wyłącznie w oparciu o to, że tu i teraz potrzebujemy więcej usług i chcemy zwiększyć zakres – chcę uczulić, że jest pewne niebezpieczeństwo, gdzie jakość, którą chcemy trzymać w środku trójkąta projektowego, nie będzie taka jakbyśmy chcieli. Jeszcze raz podkreślam –jeżeli zmieniamy zakres, a chcemy go najczęściej powiększyć, nie zmniejszyć, to musimy pamiętać o tym, że wpłynie on na datę bądź budżet i jeden z tych elementów musimy wybrać. Oczywiście jeżeli chcemy nawiązywać bardzo długą współpracę, możemy rozmawiać o zmianach w naszej organizacji, która dostarczy odpowiednią jakość. Ale to zazwyczaj będzie z naszej strony ostateczność.

Dlatego jeszcze raz – z wakacyjnym pozdrowieniem – przypominam Państwu, że nasz trójkąt projektowy, który stoi na zakresie jest oparty jeszcze o dwa elementy: datę realizacji i dostarczenia oraz koszt, natomiast w środku zawsze zostaje jakość, której utrzymanie będziemy stawiać na pierwszym miejscu. Dlatego nie myślcie, że nie chcemy realizować usług czy nie chcemy dostarczać kastomizacji, ale chcemy to robić jak najlepiej, tak żebyście byli zadowoleni z tego co BPSC robi dla Was. I to tyle z tej pięknej miejscowości w Polsce i z tej bardzo charakterystycznej ławeczki.

Jeszcze jeden element na koniec – uzgodniłem dzisiaj z naszym wspaniałym działem marketingu, że osoba, która jako pierwsza zgadnie w jakiej miejscowości się znajdujemy, otrzyma gadżet. Zapraszam do zgadywanki – gdzie dzisiaj przebywam i na jakiej ławeczce siedzę.

Dzięki i do zobaczenia!

Art-8