Rekrutacja pracowników: wysokie koszty i niskie zadowolenie.

Anna Węgrzyn

SI przychodzi z odsieczą.

Rekrutacja pracowników to kosztowny proces, przy czym całkowity koszt zatrudnienia może być znacznie wyższy od samego wynagrodzenia. Badanie firmy Paradox.ai pokazuje, że tylko 4 proc. firm uważa się za "bardzo skuteczne" w procesie rekrutacji. Sztuczna inteligencja, według tego badania, ma ogromny potencjał w poprawie efektywności procesu rekrutacyjnego, co potwierdza aż 97 proc. firm korzystających z tej technologii.

Rekrutacja nowych pracowników nie jest tania. Według danych amerykańskiego Stowarzyszenia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM), średni koszt zatrudnienia jednego pracownika w ubiegłym roku wyniósł prawie 5 tys. dolarów. Według Edie Goldberg, założycielki firmy E. L. Goldberg & Associates, specjalizującej się w projektowaniu systemów HR i strategiach zarządzania talentami, całkowity koszt zatrudnienia nowego pracownika może być od trzech do czterech razy wyższy od wynagrodzenia na danym stanowisku. Przenosząc estymacje ekspertki na polski grunt, rekrutacja nad Wisłą może kosztować nawet 28 tys. złotych. Największy udział mają koszty miękkie, czyli niematerialne aspekty, takie jak czas i starania związane z procesem pozyskiwania, zatrudniania i utrzymania pracowników, które zasadniczo wpływają na ogólną efektywność rekrutacji. - Powiedziałbym, że 30-40% tych nakładów to koszty twarde, a pozostałe 60% to koszty miękkie. — wyjaśnia Goldberg.

Mało kto rekrutuje skutecznie

W Polsce nikt nie pokusił się jak dotąd o dokładne wyliczenia, ale jak zauważa Anna Węgrzyn, Senior, People & Culture z BPSC, pozyskanie pracownika kosztuje coraz więcej. — Obserwujemy tendencję do wzrostu kosztów rekrutacji. Należy pamiętać, że aspekty niematerialne, takie jak długotrwałe procesy rekrutacyjne, zapobieganie rotacji pracowników czy utrzymanie korzystnego wizerunku pracodawcy, znacząco wpływają na skuteczność procesu pozyskiwania pracowników. Te elementy, choć trudniejsze do oszacowania, mają kluczowe znaczenie przy szukaniu pracownika i jego rozwoju. Warto inwestować w strategie, które przyczynią się do oszczędności oraz bardziej efektywnego pozyskiwania talentów. — zauważa ekspertka z katowickiej spółki IT.

Z badania firmy Paradox.ai wynika, że tylko 4 proc. respondentów uważa, że ich organizacje są obecnie "bardzo skuteczne" w zatrudnianiu potrzebnych pracowników. 92 proc. pytanych podkreśla, że ich firmy muszą zainwestować więcej w pozyskiwanie talentów, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku. To jasno wskazuje, że działania związane z przyciąganiem i zatrudnianiem odpowiednich pracowników są kluczowe dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstw.

Rekrutacja z automatu

Z przytoczonego już badania Paradox.ai wynika, że 46 proc. respondentów wskazuje, że kluczowym obszarem do poprawy w procesie rekrutacji są narzędzia do selekcji i oceny kandydatów. 39 proc. uważa, że należy podnieść poziom komunikacji z aplikantami. — Te wyniki wskazują, że technologie mają potencjał do optymalizacji procesu rekrutacji, szczególnie w zakresie oceny kandydatów i komunikacji z nimi. — tłumaczy Anna Węgrzyn.

Moda na narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję nie omija rekrutacji. Aż 97 pytanych w badaniu firm, które korzystają z automatyzacji wykorzystującej algorytmy, uważa, że sztuczna inteligencja pozytywnie wpłynęła na ich zdolność do efektywnego zatrudniania pracowników. SI pomaga w skutecznym wyborze kandydatów, przyspiesza harmonogramy rozmów kwalifikacyjnych i zmniejsza liczbę rezygnacji kandydatów. — Automatyzacja jest pomocna w procesie rekrutacji: usprawnienia i podnosi efektywność. Algorytmy zdejmują z rekruterów ciężar analizy aplikacji i pozwalają im skupić się na tym co jest solą HR-u - na ludziach. Ludzie powinni spędzać więcej czasu z ludźmi, a nie z oprogramowaniem. — kwituje Anna Węgrzyn.