Nad Szczecinem słońce świeci mocniej

Selfa Grzejnictwo Elektryczne SA to największy polski producent elementów grzejnych. Ustabilizowana pozycja, wieloletnie doświadczenie oraz sukcesywnie rosnąca sprzedaż pozwoliły firmie na miano lidera dostawcy najwyższej jakości elementów grzejnych w Polsce.

38,7% - o tyle wzrosły na przestrzeni roku przychody netto Selfy GE, szczecińskiej spółki zajmującej się produkcją elementów grzejnych i modułów fotowoltaicznych. To przykład polskiej firmy, która dzięki pomysłom, gruntownej modernizacji parku maszynowego oraz informatyzacji, skutecznie broni się przed zachodnią konkurencją.

Szwecja, Dania, Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Litwa. Kraje, do których sprzedaje swoje rozwiązania Selfa GE można by wymieniać długo. Gdy inne firmy wstrzymywały inwestycje ze względu na niepewną sytuację gospodarczą, szczecińska spółka poszła inną drogą. W latach 2005-2010 zmodernizowała park maszynowy, halę produkcyjną, zakupiła nowe maszyny i urządzenia. Wdrożyła także oprogramowanie. Najpierw wspierające projektowanie, które pozwoliło na skrócenie czasu opracowywania produktu i obniżenie kosztów, a następnie wspierające zarządzanie firmą. Wdrożony w 2008 r. system Impuls pomógł w zarządzaniu finansami, środkami trwałymi, produkcją, gospodarką materiałową, relacjami z klientami oraz kadrami i płacami. Podjęte działania były na tyle skuteczne, że trzy lata temu, zatrudniającej ponad 150 osób Selfie udało się zwiększyć przychody aż o 131%. Jurorzy Gazel Biznesu, rankingu organizowanego przez Pulsu Biznesu, nie mieli więc wątpliwości, by zaliczyć spółkę do grona najszybciej rozwijających się firm w Polsce. 

Informatyczny Sherlock Holmes

Historia największego polskiego producenta elementów grzejnych sięga czasów przedwojennych – a dokładnie 1932 roku. Firma od początku kładła duży nacisk na rozwój nowych technologii i zaznaczyła się w historii kilkoma pionierskimi produktami wprowadzonymi na rynek. Przykładem mogą być np. ogrzewacze olejowe czy promienniki podczerwieni. 

„Słońce nie po to przebywa 150 mln kilometrów, by marnować swoją energię” – czytamy w broszurze wydanej kilka lat temu przez szczecińską spółkę. Dobrze tłumaczy to czym Selfa się zajmuje. Elektryczne elementy grzejne dla firm spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych, wykorzystywane w bojlerach, podgrzewaczach wody, kuchenkach elektrycznych, to jedna strona działalności. Druga to fotowoltaika. W 2004 r. w odpowiedzi na zbliżającą się rewolucję technologiczną i zwiększone zainteresowanie wykorzystywaniem energii odnawialnej i ekologią, zdecydowano o uruchomieniu produkcji modułów fotowoltaicznych. W 2012. r. wystartował Zakład Produkcji Modułów Fotowoltaicznych, a wyniki firmy poszybowały w górę.

Menedżerowie firmy nie ukrywają, że sukces to nie tylko efekt wieloletnich doświadczeń, innowacji, ale także informatyzacji. Najlepszym przykładem może być właśnie fotowoltaika. Materiały do produkcji modułów fotowoltaicznych, muszą być dostarczane Just in Time. 

- Część materiałów posiada także krótki termin przydatności do użycia, magazynowanie mija się więc z celem. Dzięki systemowi IT, mamy stałą kontrolę nad kosztami. Nie monitorujemy ich ręcznie, nie wprowadzany cen materiałów. Wszystko wyliczane jest automatycznie – opowiada Michał Redliński, Dyrektor Techniczno-Produkcyjny Zakładu Fotowoltaiki, Selfa GE SA

Wdrożony w 2008 r. system Impuls wspiera zarządzanie produkcją od strony zleceń produkcyjnych, technologii, rozliczania kosztów, planowania zakupów materiałów. Dba też o przejrzystość procesu produkcji. To bardzo ważne, bo moduł fotowoltaiczny z uwagi na swoje zastosowanie jest objęty długoterminową, 25-letnią gwarancją. W razie awarii, firma musi wiedzieć kiedy, przez kogo i z jakich materiałów został on wyprodukowany. System ERP to ułatwia. Dzięki niemu pracownicy mają pełną informację na temat wyrobów, które zostały wysłane do klienta.

- Już na etapie wysyłki numer seryjny produktu powiązany jest z zamówieniem. W przypadku reklamacji możemy więc nie tylko prześledzić całą ścieżkę produkcji. Wiemy też co należy zmienić, by uniknąć danej reklamacji w przyszłości. Pomaga w tym moduł systemu Impuls, który wykorzystujemy do analizy miejsc zagrożonych powstawaniem braków –– wyjaśnia Michał Redliński.

Sztuka planowania i logistyki

Od lat rdzeniem działalności Selfa GE jest produkcja elementów grzejnych. W odróżnieniu od zakładu fotowoltaiki, w którym realizuje się niemal wyłącznie zamówienia długoseryjne, w zakładzie produkcji elementów grzejnych realizuje się także zamówienia krótkoseryjne. Tutaj także nad całością procesu - od momentu wpłynięcia zamówienia aż po ostateczne wystawienie faktury i wydanie towaru - czuwa system informatyczny. 

- Jedną z ważniejszych zalet systemu Impuls jest techniczne przygotowanie produkcji. W systemie mamy wpisane technologie każdego elementu grzejnego, dzięki temu w każdej chwili dysponujemy informacjami na temat zapotrzebowania materiałowego, technicznego czy organizacyjnego. Gdy zamówienie trafia na produkcję, wiemy jaka będzie potrzeba materiałowa, jaki jest termin dostawy materiału czy półwyrobu. Dzięki temu bez problemu możemy w terminie zrealizować zamówienie. – opowiada Dariusz Pilawski, Kierownik Produkcji Elementów Grzejnych, Selfa GE SA 

System IT wspiera Selfę także w obszarze logistyki. Różnorodność oferty wymusza konieczność przygotowywania mnóstwa pomniejszych komponentów potrzebnych do produkcji elementów grzejnych. Dużą rolę odgrywa tutaj wewnętrzny park maszynowy wyposażony m.in. w automaty tokarskie CNC, które w razie potrzeby stworzą „brakujące ogniwa surowcowego zabezpieczenia produkcji”, a także magazyn półfabrykatów używanych do produkcji elementów grzejnych.

- Wszystko ewidencjonuje system Impuls, na bieżąco zdejmując ze stanów materiały użyte do produkcji. Dzięki temu mamy online pełną informację, w jakim czasie należy uzupełnić braki, by zapewnić ciągłość realizacji zamówienia – tłumaczy Dariusz Pilawski.

Sztuka przewidywania

Pracownicy Selfy zwracają uwagę, że wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie produkcją w ogromnym stopniu ułatwiło określanie jej kosztów. Impuls na bieżąco zbiera informacje o kosztach produkcji konkretnych elementów grzejnych. Dzięki modułowi Analiz i Raportowania można uzyskać bezpośredni dostęp do informacji na temat rentowności produkcji poszczególnych elementów. Osoby nadzorujące mogą więc reagować, gdy z różnych powodów któryś z kosztów okaże się za duży i spróbować dokonać jego korekty.

- Informacja z Impulsa pozwala szybko reagować na potencjalne zagrożenia typu zawyżenie kosztów produkcji czy wymykający się spod kontroli termin wykonania produktu.- przekonuje Dariusz Pilawski.

System gromadzi dane od 2008 r. To potężna baza wiedzy, która może być podstawą do analiz biznesowych, organizacyjnych i technicznych. Wiedza historyczna w zderzeniu z najnowszymi danymi pozwala również na przewidywanie pewnych trendów rynkowych. System rejestruje bowiem ilości zamawianych produktów konkretnego typu w określonym czasie, co pozwala na śledzenie oczekiwań klientów i wczesne rozpoznanie ich potrzeb. Dzięki takiej wiedzy można pokusić się o pewne „wyjście naprzód” i położenie na nacisku na wytwarzanie tych, a nie innych produktów. Na podstawie danych można też wykluczyć powtarzalność zarejestrowanych niedoskonałości produkcji czy złej organizacji pracy.

Słońce na dobrym kursie

Od 2008 r. system jest stale rozszerzany o kolejne funkcjonalności. Oprócz modułów produkcyjnych wdrożono obsługę kadr i płac oraz rejestrację kart pracowników. Niebawem planowane jest wdrożenie modułu przyjęcia i realizacji zamówień. 

- Jest jeszcze jeden obszar, którego zinformatyzowanie usprawniłoby naszą pracę. Chodzi o wysyłkę towarów, która obecnie nie jest przygotowywana bezpośrednio z poziomu systemu. – tłumaczy Dariusz Pilawski.

To ważny obszar więc firma nie wyklucza jego przyszłej automatyzacji.

Zgodnie z raportem „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2015” w ciągu ostatnich dwóch lat polski rynek systemów fotowoltaicznych widocznie wzrósł. Raport szacuje skumulowaną moc w krajowych systemach wykorzystujących energię słoneczną na 39,2 MW. Dla porównania w roku ubiegłym wartość ta wynosiła 26,9 MW a w 2013 zaledwie 10,9 MW. Analizy ekonomiczne donoszą, że już na przełomie lat 2018 i 2019 koszty produkcji energii z nowych instalacji słonecznych będą niższe w porównaniu do kosztów energii z krajowego systemu energetycznego. Może to oznaczać, że nad biznesem Selfy GE cały czas będzie świecić słońce.